+90 (212) 659 25 70
Mikro Bayi

01.02.2016 tarihli arşivdeki değişikliklere-Defter

www.edefter.gov.tr sitesine otomatik yüklenmek üzere e-Defter Berat Yönetimi (340005) menüsü programlarımıza eklenmiştir.

e-Defter programımıza, ilgili aya ait oluşturulan Yevmiye ve Kebir berat dosyalarının edefter.gov.tr sitesine program içinden tek bir menü ile  gönderimini yapılabilecektir.

 Ayrıca daha önce gönderilmiş beratların GİB onaylı olarak indirerek ve gönderilen berat dosyalarının durum sorgulaması yapılabilecektir. 

 

Berat dosyalarını GİB’e gönder (Ctrl+G): Bu seçenek ile oluşturulan Yevmiye ve Kebir Beratları www.edefter.gov.tr sitesine bağlanarak gönderimi yapılabilecektir.

 

Onaylı berat dosyalarını GİB’den al(Ctrl+R) : Bu seçenek ile GİB sistemine daha önce gönderilmiş olan onaylı beratların GİB tarafından onaylanmış halleri sabit diskinizdeki e-Devlet dizininde ilgili ay ve defter (Yevmiye/Kebir) bölümüne  indirilebilecektir.

 

 

e-Arşiv faturasına offline GİB Numarası atanma uygulaması hakkında düzenleme

Offline e-Arşiv GİB Numarası Atama

 

e-Fatura parametreleri (096158) menüsünde bulunan “Fatura görüntü dosyası” ve “Fatura numarası birim kodu” alanları artık e-Arşiv offline GİB numarası atarken kullanılacak alanlardır.

Satış faturası (061190) ekranından e-Arşiv faturası girilir ve kaydedilir.

Önemli Not : Fatura kaydedilmeden GİB fatura numarası oluşturulamaz.

Kayıtlı e-arşiv faturası tekrar çağrıldıktan sonra “Detaylar” sekmesinde bulunan “e-Belge göster” butonuna tıklanır. Eğer o fatura için önceden GİB fatura numarası oluşturulmamış ise bu numara oluşturulacağına dair uyarı mesajı yönlendirilecektir.

 

 

 

Bir sonraki adımda fatura GİB numarası atanmış haliyle gösterilir. Bu numara artık o fatura için alınmıştır. Satış faturaları yönetimi (368032) ekranından gönderileceği aşamada bu Numara ile sisteme gidecektir.

NOT : GİB NUMARASI OLUŞTURULAN FATURALAR SİLİNMEMELİDİR. AKSİ HALDE MÜKERRER GİB NUMARALI FATURALAR OLUŞUR. AYRICA SİSTEM KABUL ETMEYECEKTİR.

Online e-Arşiv GİB Numarası Atama

Oluşturulan e-Arşiv faturasına offline olarak GİB numarası atanmamış ise Satış faturaları yönetimi (368032) ekranından gönderilirken servis tarafında fatura numarası oluşturulur. 

GİB numaraları servis tarafında oluşacağı için offline ayarlarının olması şart değildir.

Shop faturasında e-Arşiv numaralarını oluşturulması hakkında düzenleme :
Uygulama için Kasa Parametrelerinin düzenlenmesi ve her Kasa için farklı bir serinin belirlenmesi gerekmektedir. 

 

İşlem hız ve kolaylığı  açısından Kasa Parametreleri tanımlama ekranında Alt+’K’  tuşu eklenmiştir. O_’lu tabloların güncellenmesi gerekmektedir.

 

 

 


Numaraların üretilmesi sadece PERAKENDE- SATIŞ – FATURASI için yapılmaktadır. Sipariş, iade ya da Fiş seçimlerinde e-Arşiv numarası üretilmemektedir.


*Faturada Alt+D ile girilen cari hareket satır açıklamasının e-fatura özel not alanına taşınmaması için parametre e-Fatura parametreleri (096158) eklenmiştir.

 


*Cari Hesap kartlarında Adres kartına “Alias güncelleme otmatik güncellenmesin” seçeneği  eklenmiştir. Bu seçenek işaretlenir ise; Cari kart güncelleme (360030)  operasyonu ile o carinin Alias (etiket) bilgisi güncellenmeyecektir.

 

* Stok kartındaki GTIP numarası atanmış ise e-fatura xml’i içerisine de eklenmesi sağlanmıştır.

 

*Gelen e-Faturalarda birden fazla iskonto mevcut ise iskontoların ayrı ayrı içeri aktarılması sağlanmıştır.

 

* Satış faturaları yönetimi (368012) ekranında kontör miktarı  50’nin altına düştüğünde bilgilendirme mesajı yönlendirilmesi sağlanmıştır.

 

*Mera Fonu ile ilgili programlarımızda düzenleme yapılmıştır.

Mera Fonu kullandığımız faturalarda e-fatura dizaynında ve gönderiminde Mera Fonu bilgilerinin otomatik atanması sağlanmıştır.

 

 

Tanımlama için Mikrokur Programında 099400 numaralı Gelir Vergisi ve Fon payı parametrelerinde e-Fatura vergi kodu sekmesi eklenmiştir.

 

 

 

Bu menüde mera fonu ile ilgili tanımlama yapıldıktan sonra Satış Faturasında stopaj ve kesintiler butonu aracılığıyla Mera fonu faturada hesaplatılabilecek ve e-Fatura xml’inde diğer vergiler olarak otomatik atanması sağlanmış olacaktır.

 

 

 

 

PERSONEL MODÜLÜ

 

*Personel modülünde Eksik gün çalışma nedenleri programlarımızda da güncellenmiştir.

 

 

*Personel sicil kartlarındaki 'Çıkış sebebi (Seçimli)' alanı güncellenmiştir.

 

 

*“Cari tarama kriterleri ve filtreleri “ seçeneğini personel modülü içerisinde yer alan raporlara eklenmiştir. Bu sayede personel bazlı raporlamalarda daha detaylı ve gruplamasal olarak personel kriter ve filtrelemeleri sağlanabilecektir.

 

 

 

 

*06645 sayılı kanun uygulaması programlarımıza eklenmiştir.

 

*İşverene brüt 2550 TL altında ücreti olan çalışanları için SGK işveren payı teşvik uygulaması (100 TL) eklenmiştir.

 

Şartı : Firma 2015 yılında faaliyette ise, 2015 yılının ilgili ayında kapsam dahilinde olan personeller için beyan edilen SGK günü kadar 2016 yılının ilgili ayında teşvikten yararlanabilecektir.

 

Bu şarta uymayan personeller için puantaj sırasında program uyarı mesajı verecektir. Lütfen ilgili uyarı mesajını dikkate alarak düzenleme yapınız.

 

Personel sicil kartı kimlik bilgileri sekmesine en altta İşveren Hissesi Hazine Desteği Uygulamasına Tabi seçeneği eklenmiştir.

 

 

Yasal parametreler (116215) menüsünde Kanunlara ait parametreler2 sekmesine aşağıdaki gibi günlük tutarları eklenmiştir.

 

 

 

 

NOT:Düzenlemeler kanun maddesine göre yapılmıştır. Tamamlayıcı mevzuat olan SGK Genelgesi çıktığında uygulama revizyona uğrayabilir.

 

* Sicil kartları toplu değişiklik(111700) menüsünde gelen teşvik uygulamasına yönelik toplu düzenleme sağlanabilmesi adına değişiklik detayları ekranına İşveren hissesi hazine desteği uygulamasına tabi seçeneği eklenmiştir.

 

 

 

 

 

*Personelde bordro hazırlamada sigorta % grubuna göre (normal, emekli, çırak vs.) ayrı bordro alınabilirliği ve detaylı filtreleme özellikleri eklenmiştir.

 

 

 

*Excel’den bilgi aktarımı (112410) menüsünde aktarım işlemi sonunda eksik veya hatalı kayıtların belirlenebilmesi için "log dosyası" oluşturulacaktır.

 

*2016  mali döneminde uygulanacak yasal parametreler programlarımızda güncellenmiştir.

 

*PDKS'den puantaj aktarımında eksik gün aktarımları için;

 

Çalışma / Ekkazanç / Sosyal yardım tanımları (116112) -> Diğer parametreler sekmesine parametre eklenmiştir.

 

 

 

İşlem; PDKS'den bilgi aktarımı (112400), Excel'den bilgi aktarımı (112410) ve Personel devam kontrol toplu puantaj işlemleri  (112205) menülerinde kontrol edilmektedir.

 

PDKS/Excel aktarımında eksik gün izine yazılsın ;

 

Hayır-> seçiminde herhangi bir işlem yapılmaz.

 

Evet-> seçiminde Eksik günü hesaplayıp tahakkuk ekranındaki ilgili izin gününe yazacaktır.

 

Evet (izin formu) -> seçeneği ile bir üstteki uygulamaya ek olarak ilgili izin için izin formu oluşturur.

 

*Çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi (114950)’ndeki fotoğraf alanına personel sicil kartındaki resmin taşınması sağlanmış olup farklı bir dizinden resim ekleme özelliği de ayrıca eklenmiştir.

*Cari personelden iade senet giriş bordrosu (072117) menüsü programlarımıza eklenmiştir.

 

ÜRETİM MODÜLÜ

 

*Fason hareket fişi (233010)’ne Fasoncu siparişleri F9-> ”Fasoncu siparişleri”  seçeneği eklenmiştir.

 

*Aktif iş emri operasyonları (230071) Seçili iş emirlerinin tüm hareketlerini yap kapat  işleminde oluşan operasyon tamamlama evrağında geliştirmeler programlarımıza eklenmiştir.

 

1-     Operasyon tamamlama evrakında, Aktif  şube numarası atanması  sağlanmıştır.

 

2-     İşlem bitiminde oluşan mesaj dosyasında Stok kodunun yanında stok isminin de yazılması sağlanmıştır.

 

3-     İşlemleri oluşturmadan önceki parametre ekranında kullanıcının 501300 /Evrak seri numara ve hak tanımlarındaki tanımlı  evrak serisi gelmesi sağlanmıştır.

 

 

*Üretim rota planlama operasyonları (350012)’na planlanan iş merkezini değiştir seçeneği eklenmesi talebi üzerine ;

 

1-     Aktif olan operasyonda operasyon tamamlama ve ürün girişi yoksa iş merkezi değişebilmesi,

 

2-     Seçili satırların iş merkezini değiştir seçeneği ile tüm iş merkezleri listelenmesi (Sadece rota detaylarındaki iş merkezleri gelsin istenirse, gelmeyecektir)

 

3-     İş merkezleri değiştirdikten sonra ‘Seçili satırları planla’ seçildiğinde süreleri yeninden hesaplaması sağlanmıştır (Planla seçilmez ise süreler eski süreler kalacaktır).

 

*Parametreler(359900) menüsüne “Operasyonun planlaması ürün giriş/çıkış ve operasyon tamamlama durumuna göre değerlendirilsin” parametresi eklenmiştir. Bu parametreye bağlı olarak, İş emri aktif olsa bile ilgili operasyon için bilgi girilmediyse (tamamlanan miktar, süre, bozuk miktar, enerji tüketim vs.) ve iş emrine ürün giriş hareketi yapılmadıysa operasyonu planlamış gibi değerlendirip planlamaya dahil edilebilecektir.

 

MUHASEBE MODÜLÜ

 

*KDV-1 Beyannamesi Değişikliği (01.12.2015) programlarımıza eklenmiştir. KDV1 18 olmuştur.

 

*Beyannamenin İstisnalar / Tam İstisna alanına, 351 kodlu İstisna Olmayan KDV / İndirimler Kulakçığına 151 Kodlu İstisna Olmayan diğer ÖTV’li Faturalar / İhraç Kaydıyla Teslimler Kulakçığına 703 Kodlu İhraç Kayıtlı ÖTV’li satışlar kodları eklenmiştir.

 

*Banka hesap özetinden fiş oluşturma (081015) menüsünde Excel ve text import parametrelerine “varsa belge no xx” alanları eklenmiştir. Kayıtları düzenleme ekranına da belge numarası kolonu eklenmiştir. Belge tarihi olarak, “hareket tarihi” kolonu işlem görmektedir.

 

*Banka hesap özeti aktarımı (073979) nda MT-940 formatında aktarımlarda özellikle gelen havale ve eftler için açıklamadan cari bilgisini eşleyebilme özelliğinin sağlanmıştır.

 

 

 

*Damga vergisi 2016 değişiklikleri programlarımıza eklenmiştir.

 

 

*Beyannameler ;

 

 

 

PERİYODİK EVRAKLAR

 

*Programlarımıza Hizmet ve Masraf Yönetimi / Periyodik evraklar menülerimiz ilave edilmiştir.

 

*Cariler ile yapılacak olan  periyodik satış ve  alış evrağına  bağlı olarak periyodik fatura kesilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda sözleşme detaylarının hızlı ve kolay bir şekilde güncellenebilmesi, taksit tablosunun oluşturulmadan işlemlerin yapılabilmesine olanak verilmesi sağlanmıştır.

 

---Periyodik Evraklar

 

--Periyodik satış evrağı (066613)   

 

--Periyodik alış evrağı   (066614)  evrakları eklendi.

 

---Periyodik Evrak Föyleri

 

--Periyodik satış evrakları föyü (041603)

 

--Periyodik alış evrakları föyü   (041604)

 

--Periyodik satış evrak kayıtları föyü (041605)

 

--Periyodik alış evrak kayıtları föyü (041606)

 

--Periyodik satış evrakları izleme (041607)

 

--Periyodik alış evrakları izleme (041608) föyleri eklendi.

 

---Periyodik Evrak Operasyonları

 

--Periyodik satış evrağı faturalandırma operasyonu (066838)

 

--Periyodik alış evrağı faturalandırma operasyonu    (066839)  operasyonları eklendi.

 

*Kiralanabilir Varlık Yönetimi modülünde geliştirmeler;

 

*KVY Kiralama Formu (167502) menüsündeki “Hizmet Satırı Ekle” alanına Seri numarası getirilmiştir. Böylece birden fazla kiralama satırı olduğunda hizmetin hangi kiralama için yapıldığı kolayca tespit edilmiş olacaktır.

 

 

 

*KVY Kiralama Formu (167502) menüsünde ki ALT+D de ki satır açıklamalarını evrak dizaynı yardımı ile kiralama formu satırına taşımak mümkündür.

 

 

 

GENEL  DÜZENLEMELER

 

*Ayarlar butonu / Grid ayarları sekmesinde yer alan ”Seçim penceresi ve föyler için stiller” seçeneği ile föylerde veya F10 pencerelerinde değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

 

 

*SMS ile iskonto onay takibinde, gönderilen SMS’ in içeriğinde ürün detay bilgisinin de olması sağlanmıştır.

 

*İnternet vergi dairesi(089001) linkinde yapılan değişiklik programlarımızda güncellenmiştir.

Yeni link  https://intvrg.gib.gov.tr/

 

*Ms_Data da tutulan adres bilgilerinin (sunucu, klasör bilgisi vs.) değişimlerinin, program tarafından yapılabilirliğini sağlayacak olan  bir servis olarak “504019 Menü dosyalarındaki dizin bilgisini güncelleme” menüsü eklenmiştir.

 

*Cari kartı (041111) menüsüne  e-Fatura Alias kodu kolonu eklenmiştir.

 

 

 

*Hizmet alış/satış sözleşmesine sorumlu (plasiyer) kodu eklenmiştir.

 

*Alış faturasında Ctrl+N  ile dosya aktarımında parti lot kartlarının PARTILOT tablosuna otomatik kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

 

 

*Stok kartı alanları toplu değişiklik (011700) Pozisyon bayraklarındaki Web’te gösterilsin alanı eklenmiştir.

 

*Bütçe gerçekleşen değerlerini hesapla (037203) menüsüne toplu seçim özelliği eklenmiştir.

*Portföydeki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070110) menüsüne cari seçim kriteri eklenmiştir.

 

*Kiralanabilir Varlık Yönetimi Kiralama Formundaki ALT+D açıklamalarının satır ekranına gelmesi sağlanmıştır.

 

*İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) menüsünde e - Faturaya tabii kullanıcılar için e-Fatura kullanımı aktif  sütunu eklenmiştir.

 

* Toptan satış irsaliyesi (012110) eski tip form dizaynında Statik alana Proje kodu, Proje Adı alanları eklenmiştir.

 

* Hizmet satış sözleşmesi (066601) evrak dizaynına “hizmet adı” eklenmiştir.

 

* Cari kartı (041111) menüsüne e-Fatura Alias kolonu eklenmiştir.

 

*Kasa ekstresi (044140) numaralı menüde bağlantılı evrağa git, bağlantılı cari föyü seçenekleri eklenmiştir.

 

*Son 10 giriş hareketi (ctrl+W) ekran dizaynına sorumluluk merkezi alanı eklenmiştir.

 

*Kombine çok dövizli mal kabul verilen sipariş fişi (023018) menüsünde satır bazında kur girişi yapılabilirliği için ekran dizaynında satır kur giriş alanı eklenmiştir.

 

*Yeni tip faturalarda [Alış faturası (062205) ve Satış faturası (061190)] CTRL+N ile satır açıklamasının da programa excel ortamından aktarımı sağlanmıştır.

 

*Stok etiket basımı evrağı (102960) F8 sipariş çağırma fonksiyonunda dış ticaret siparişleri için “Evrak cinsi”(Normal sipariş, Dış ticaret) seçimi eklenmiştir.

 

*Verilen teklifler fişi (031300) Ctrl+N dosyadan aktarım uygulamasında proje ve sorumluluk merkezi kodu eklenmiştir.

 

*Hizmet satış sözleşmesi (066601)'nin dövizli kullanımı sağlanmıştır.

 

*Bakım sözleşme hareketleri (824050) menüsünden yeni ve eski tip dizayn yapılabilirliği sağlanmıştır.

 

*Program akış parametreleri(091400)-Sipariş parametreleri-39- "Siparişin miktarı satın alma/satış asgari miktarının altında ise asgari miktara tamamlansın" eklenmiştir. Böylece Satın alma şartında Asgari satın alma miktarı girildiyse, verilen siparişte asgari sipariş miktarından küçük uyarısı geldiğinde asgari sipariş miktarı veya katlarına göre miktarın düzeltilmesi sağlanabilecektir.

 

*Servis formu(824055) menüsüne F5 tuşu ile bakım sözleşmesi çağırılması sağlanmıştır.

 

*Bakım sözleşme hareketlerine satır bazında girilebilecek “bakım tipi” (ana bakım/ara bakım) seçenekleri eklenmiştir.

 

*Stok analiz raporu oluşturma (014910) menüsünden oluşturulan *.sar uzantılı dosyalarında kullanıcı menüsüne eklenebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede dosya seçtirmeye gerek kalmadan kullandırma imkanı olacaktır.

 

*Tarih aralıklı Cari bakiye durum raporu (045955)’nda cari hesap Ana, Alternatif, Orijinal bakiyeleri kolon olarak eklenmiştir.

 

*İhraç kayıtlı mal alış ve satış fatura listeleri (183175+183176+183177+183178) parametre ekranına “seri no detayı ?” (evet/hayır) alanı eklenmiş ve seri no detaylı döküm sağlanmıştır.

 

*Tarih sıralamalı kesilen faturalar evrağı dökümü (067120)“ Açık ihracat faturası (061100) evrakında (Ctrl+Shift+B) ile girilen beyanname detaylarının raporlanması amacıyla “Şube no” ve “Kayıt ID” kolonları eklenmiştir.

 

*Sorumluluk merkezleri ve proje hareket föyü (081110) menüsünden önceki mali yıla ait hareketlerinde raporlanması sağlanmıştır.

 

*Standart sevkiyat raporu (013520), Standart sevkiyat raporu (013521), Standart mal kabul raporu (013510), Standart mal kabul raporu (013511) raporlarına sth_RECno (kayıt no) alanı gizli kolon olarak eklenmiştir.

 

*Ciro-bakiye-teminat karşılaştırma raporu (046400)’na carinin döviz cinsi eklenmiştir.

 

*Normal alınan sipariş fişi (031110) menüsünde, eski tip dizayda “KDV dahil net birim fiyat” ve “KDV dahil net tutar” alanları eklenmiştir.

 

*İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) ve İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (Evrak gruplu) (010301)’na cari hesap adres kartındaki yön ve uzaklık kodları eklenmiştir. Ayrıca faturaya çevirme aşamasında yön ve uzaklık koduna göre sıralı dökülmesi için parametre eklenmiştir.

 

*Kasalara stok kartı aktarımı (101120) menüsünden genius 3’e stok kartlarındaki dövizli satış fiyatının tipinin (0 TL /1 USD /2 EUR ) gibi  gönderilmesi sağlanmıştır.

Ekteki parametrenin Hayır olması koşulu ile, ilgili fiyatın döviz cinsi pointer’ının, text dosyada 4 ile başlayan satırlardaki  PAYMENT_TYPE kısmına yazılması sağlanmıştır.

 

 

 

*Akaryakıt istasyonları yönetimi /Otomatik fatura oluşturma (148100-148105) menülerine “Sayaç satışları okunsun” parametresi eklenmiştir.

 

 

       Düzenleme/Eklentiler

 

1.       Beyan amaçlı e-Defter görüntüleme (340003) -> Yönetim menüsüne, “GİB Onaylı yevmiye beratı görüntüle” ve “GİB Onaylı kebir beratı görüntüle” işlemleri eklenmiştir.

 

2.      Hatırlatıcı içerisinde çalışan vergi takvimi listesi güncellenmiştir. (VergiTakvimi.txt)
Eklenme Tarihi : 3.2.2016   Okunma Sayısı : 4592
Anahtar Kelimeler : Mikro, Arşiv, UpdateÖnceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım