+90 (212) 659 25 70
Mikro Bayi

06.07.2014 tarihli arşivdeki değişiklikler15 Versiyonu / 06.07.2014 tarihli arşiv içeriği…

 • TUİK e-VT entegrasyonu Muhasebe modülüne eklenmiştir.

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (A101) 2014 formu büyük ölçüde programda girilen verilerden doldurulacak şekilde düzenlenmiştir.

http://arsiv.mikro.com.tr:81/files/Kullan%C4%B1m%20k%C4%B1lavuzlar%C4%B1/Tuik%20e-VT%20%20Entegrasyonu.pdf linkten teknik dokümana ulaşabilirsiniz.

 

 • e-Fatura parametreleri (096158) kuruluş programına taşınmıştır. MİKROKUR ve KUR9000 programlarından ilgili menüye ulaşabilirsiniz.

 

 • e-Fatura parametreleri (096158) / Genel parametreler / Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılsın parametresi pasifse, Gelen faturalar (360025) menüsünden gelen e-Fatura içeri alınırken karşılanacak irsaliyelerin seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

 • e-Fatura parametrelerine (096158) Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan stok birleştir parametresi eklenmiştir. Bu parametre ile sorumluluk merkezi veya proje kodu farklı olsa bile aynı stok koduna ve fiyatına sahip satırlar e-Fatura’da birleştirilecektir.

 

 • 01.07.2014’ten geçerli olmak üzere uygulanacak asgari ücret, SGK taban, tavanları vb. değişen değerler programda güncellenmiştir.

 

 • e-Beyanname yönetimi (086247) Yazdır menüsüne e-mail seçenekleri eklenmiştir. e-mail gönder seçildiğinde listedeki Vergi kimlik /TC kimlik numarasına ait carinin/firmanın yetkilileri listelenmektedir. Listeden seçilen yetkililerin ve carinin

e-mail adreslerine mail gönderilmektedir.

 

 • İnsan Kaynakları programında bulunan eğitim giriş evrakında (121555) eğitimin alındığı saat aralıklarının girilebilmesi sağlanmıştır.

 

 • Sipariş hazırlama çalıştırıldığında (027200 ve 027250), verilen kriterlere bağlı bütün stoklar (önerilen miktar 0 olsa bile) öneri ekranına gelmesi sağlanmıştır. Kullanıcı 0 olan satırlar için, miktarları değiştirebilir ve istediği miktarda sipariş verebilmektedir.

 

 • Muhtasar beyanname (086350) (Tablo III) ekranına ülke kodu alanı eklenmiştir.

 

 • Stok kartı alanları toplu değişiklik (012700) menüsünden barkodu yazılarak stokun çağrılabilmesi özelliği eklenmiştir.

 

 • Normal satın alma şartları tanımlama fişinde (022100) Ctrl+K tuşları ile kullanılan vergi ayırma işlemine mevcut satır, tüm evrak alternatif kullanımı eklenmiştir.

 

 • Turpak ve Asis’ten aktarımlarda saat bilgisi eklenmiştir.

 

 • Univera - EnRoute Plus Entegrasyonuna cari kart aktarımı eklenmiştir.

 

 • Veri dosyaları merkez - şube ilişki parametrelerine (501700) ALT+A ile arama özelliği eklenmiştir.

 

 • Sipariş fişinin içerisinde stok seri No. (Cihaz) kartlarının seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

 • ÖTV tevkifatı programlarımıza eklenmiştir.

Kuruluş programı /Firma tanıtım kartı / mali yıl vergi hesap kodları / ÖTV muhasebe kodları sekmesi eklenmiştir. ÖTV tevkifat hesapları bu sekmede tanımlanmalıdır.

Stok tanıtım kartına (011300) ÖTV tevkifat uygulama alanı eklenmiştir. Tevkifat yapılacak stoklar için bu alanda oran seçilmelidir.

 

 • Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar vergisi mükellefleri için) (086241) menüsüne Kanunen kabul edilmeyen giderler sekmesi eklenmiştir. Girilen değerlerin toplamı Kanunen kabul edilmeyen giderler alanına program tarafından aktarılacaktır.

 

 • KDV1 ve KDV2 beyannamelerinde yapılan değişikler programa eklenmiştir.

Vergi hesap kodları (086711) menüsüne sabit kıymet satış matrah kodu ve KDV kodu alanları eklenmiştir. Sabit kıymet satışları için, vergi oranlarına göre, vergi parametreleri (091600) menüsünde yeni satırlar oluşturulmalıdır. Sabit kıymet satışının kaydedildiği hesap, oluşturulan KDV kodu alanına yazılmalıdır.

 

 • Kiralanabilir varlık yönetiminde bulunan Kiralama makine/Araç parkı yönetimine (162200);

             Dışardan kiralanan makineler ile ilgili cihaz kartındaki makine tipi, araç parkına eklenmiştir.

             Cihaz kartında bulunan makine tipinin bilgi olarak görünmesi sağlanmıştır.           

             Kiralama sonlandırma işlemi yapıldığında makine durumu yolda, makine geliş evrakında teslim tarihi doldurulduğunda ise o tarih itibariyle müsait olarak görüntülenecektir.

 

 • Tamir Servis Merkezi Yönetimi Servis formunda (824055) düzenlemeler yapılmıştır.

 

Fatura/Garanti alanında,

Faturalanacak, Bakım onarım, Garantiden istenecek, Ek garanti, Bedelsiz uygulama, Opsiyonel uygulama bedelsiz, Opsiyonel uygulama bedelli seçenekleri eklenmiştir.
Eklenme Tarihi : 07.07.2014   Okunma Sayısı : 3773
Önceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım