+90 (212) 659 25 70
Mikro Bayi

11.02.2015 tarihli arşivdeki değişiklikler*03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik
Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler kısmında iş yeri / İşçi bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan iş yeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. 

 

*03.02.2015 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinde değişiklik
KDV1 beyannamesinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c veya geçici 17. maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerinin beyanına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. 

 

*12.12.2014 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 beyannamesi değişiklikleri
KDV1 beyannamesinde "Matrah" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 617, 618 No.lu satırlarda ve KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinde "Vergi Bildirimi" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 217 ve 218 No.lu satırlardaki 7/10 oranı 5/10 olarak değiştirilmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. 

 

*2015 yılı mevzuat değişiklikleri programımıza eklenmiştir.

-Asgari ücret,
-Gelir vergisi dilimleri,
-Asgari geçim indirimi,
-Sakatlık indirimi,
-Kıdem tazminatı,
-Sosyal yardım muafiyet değerleri düzenlenmiştir.
 
*2015 yılı damga vergisi değerlerindeki değişiklikler programımıza eklenmiştir.
Yıllık gelir vergisi beyannamesi,
Kurumlar vergisi beyannamesi,
Katma değer vergisi beyannamesi,
Muhtasar beyannamelerinde ilgili düzenleme yapılmıştır. 
 
*İndirilecek KDV listesinde e-Fatura’nın GİB numarası sıra numarasına taşınmıştır.
 
*2015 yılı vergi takvimi hazırlanmıştır.
 
*Ba-Bs’da düzenleme yapılmıştır.
BA-BS’de cari unvan değişikliğinde vergi numaraları birleştirme işlemi yapılarak alındığında değişen unvana göre listenin oluşması için gerekli düzenleme yapılmış olup Cari kartındaki “Kayda giriş tarihi”ne göre (burada geçerli bir tarih yoksa “oluşturulma tarihine göre”) en son olan kaydın unvanının baz alınması sağlanmıştır.
 
*Banka hesap özetinden fiş oluşturma (081015) menüsü ile banka hesap ekstrelerinin muhasebe fişine aktarımında fiş evrak detaylarının oluşturulması sağlanmıştır.
Banka işlem kodları tanımları (089965) ekranına oluşacak evrak bilgileri için alanlar tanımlanmıştır.
Banka hesap özetinden fiş oluşturma (081015) parametrelerine tanımsız oluşan satırlar için uygulanacak varsayılan detay bilgisi tanımlanması sağlanmıştır. Ayrıca evrak sıra numarası aynı olacak evrak tipleri bilgisi seçilebilir hale getirilmiştir.
Bu iki ekranda tanımlanan parametrelere göre aktarımda evrak detaylarının oluşması sağlanmıştır.
Aynı işlemler, fiş içerisinden (ALT+H) banka hesap özeti çağırma işlemi için de sağlanmıştır.
Ayrıca Evrak detaylı standart muhasebe fişi (081012) içine ALT+C kısa yolu eklenerek, tüm satırları tek bir belgeye bağlama seçeneği eklenmiştir. Seçilen evrak detayı bilgisi tüm satırlar için uygulanabilir olmuştur.
 
*Tevkifatlı faturaların dökümlerinde düzenleme yapılmıştır.
Fatura dökümlerinde evrakta uygulanan tevkifat oran ve tutarlarının yanı sıra beyan edilecek KDV verilerinin ayrı ayrı toplamlarının gösterilmesi için alt toplam başlık/değerlerine, Statik alanlara “Tevkifat sonrası beyan ed. KDV (Detaylı xx) tevkifat oran ve tutarları” eklenebilmek üzere ilave edilmiştir.
 
*Satış faturaları yönetimi (038012) menüsünde düzenleme yapılmıştır.
Satış faturaları yönetiminde (038012) ve Alış faturaları yönetiminde (028012) toplu evrak kilit açma özelliğine, evraklarda kilit açarken olduğu gibi şifre kontrolü sağlanmıştır.
 
e-Fatura kabulünde eşleşme ekranında düzenleme yapılmıştır.
e-Fatura kabulünde hareket tipi seçenekleri içerisine “Demirbaş” seçeneği eklenmesi talep edilmiştir.
 
*e-Defter ile ilgili kontrol amaçlı alanlar eklenmiştir.
Firma tanıtım kartı (501110/e-Defter parametreleri/e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi Maksimum defter boyutu 
 
*Menü sorgu yönetimi ile düzenleme yapılmıştır.
Menü sorgu yönetimine eklenen yeni özellikler sayesinde sorguların sonuçlarına, analiz ve operasyon bağlantıları eklenebilecektir. Bu yenilikler sayesinde update ve insert işlemleri de yapılabilir duruma getirilmiştir. Ayrıca veri girişi de sağlanarak operasyon yapılabilmesi sağlanmıştır.
 
*Genel stok hareket föyü (019100) menüsünde düzenlemeler yapılmıştır.
Stok Kriteri,
Cari Kriteri,
Evrak Tipleri,
Hareket Tipleri,
Ticaret türleri kriterleri eklenerek föyün daha hızlı alınabilmesi sağlanmıştır.
 
*Verilen teklifler fişi (031300) Ctrl+N dosyadan aktarım işleminde Açıklama alanının eklenmesi sağlanmıştır.
 
*6552 sayılı kanunun 50. maddesince SGK tavanı düzenleme yapılmıştır.
6552 sayılı kanunun 50. maddesi uyarınca sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işlerinde çalışmaya götürülen Türk işçiler için Sigorta Primine Esas Kazanç brüt asgari ücrete göre tekrar düzenlenmiştir.
 
*Cari hesap tanıtım kartı 2(041115) menüsüne “İnternette Yetkili T.C. Kimlik NO. sorgulama” butonu eklenmiştir.
 
*Alış-Satış faturalarına yeni alanlar eklenmiştir.
 
e-Defter işlemleri için Satış/Alış faturalarına üst alanda “Detaylar” sekmesine Belge türü ve Diğer belge ise adı alanları eklenmiştir.
 
*İthalat/İhracat modülünde faturada yapılan DİİB kapama işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi için operasyon menüleri eklenmiştir.
-İthalat için, İthalat faturaları toplu DİİB kapatma operasyonu (189001),
-İhracat için, İhracat faturaları toplu DİİB kapatma operasyonu (189002) operasyonları ile toplu işlemler yapılabilecektir.
 
*Simülatör kayıtları kübü (112812) menüsüne düzenleme yapılmıştır.
Parametre ekranına, ”Gerçekleşen değerlerin yılı” “simülatör kayıtları yılı” ve şu anda “var olan dönemleri” raporlamak ve karşılaştırmak için ilgili kolonlar eklenmiştir. 
 
*Satın alma taleplerinden sipariş evrakı oluşturma veya kapama operasyonu (028004) menüsüne düzenleme yapılmıştır.
İlgili menüde operasyon sekmesine “Seçili satırlardan çok dövizli sipariş oluştur” uygulaması eklenmiştir.
 
*Stok kartında F10/Bağlantı sekmesine ekleme yapılmıştır.
Stok/F10/Bağlantı sekmesine Verilen teklifler Stok föyü (031310) satırı eklenmiştir (Shift Ctrl Alt 2)
 
*Satış Yönetimi modülüne Verilen teklifler cari föyü (031311) menüsü eklenmiştir.
 
*Teklif evrakları yönetimi (031301) menüsüne düzenleme yapılmıştır.
Operasyon sekmesine “Seçili evraklar için servis iş emri oluştur” seçeneği eklenmiştir.
 
*Yükleme emrinden irsaliye fatura oluşturma operasyonu (033705)
Operasyon parametre ekranına “Miktarı 0 olan satırlar varsa” seçeneği eklenmiştir.
 
*Promosyon satın alma şartları tanımlama fişinde (022110) düzenleme yapılmıştır.
Ekran dizaynına “Mevcut satış fiyatı” gizli kolon olarak eklenmiştir.
 
*Tarih aralıklı ödeme tipleri analizi (105534) menüsünde düzenleme yapılmıştır.
Tarih aralıklı ödeme tipleri analizi (105534) menüsüne “Depo” kriteri eklenerek Depo seçimine göre analiz yapılması sağlanmıştır.
 
*Alınan eğitimler raporunda (125600) düzenleme yapılmıştır.
Rapor parametre akranına Personel İlk kod-Son kod yapısı eklenmiştir.
Rapora kolon olarak Sertifika var/yok seçeneği eklenmiştir.
 
*Servis formu (824055) menüsü ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
Bağlı iş emrine git butonu eklenmiştir.
İş emrindeki üç satır açıklamanın Detay sekmesine gelmesi sağlanmıştır.
Bağlı faturalar sekmesi eklenmiştir.
Depo seçimi eklenmiştir.
Sorumluluk merkezi eklenmiştir.
Proje kodu eklenmiştir.
Bağlı sarf fişleri butonu eklenmiştir.
Tüm satırların (evrakın) onaylanabilmesi sağlanmıştır.
Sadece üzerinde bulunulan satırın onaylanabilmesi sağlanmıştır. 
 
*Makine/Araç Gidiş/Geliş Evrakında (167550) düzenleme yapılmıştır.
Makine gelişte birden fazla makine varsa, Geliş evrakındaki tüm makineler için pd iş emri oluşturulması sağlanmıştır.
 
*Kiralanabilir varlık yönetimi menüsünde düzenleme
Kiralama Makine/Araç Parkı Yönetimine (162200) servis iş emri kartındaki servis yeri bilgisi eklenmiştir.
 
*Kiralanabilir varlık yönetimi menüsünde düzenleme
Kiralama formuna hizmet satırı için Açıklama kolonu eklenmiştir.
 
*Kiralanabilir varlık yönetimi menüsünde düzenleme
Kiralama hareketleri faturalama operasyonu (163100) menüsüne “Seçili evrakları cari bazında toplu faturalaştır (Ctrl T) seçeneği eklenmiştir.
 
*Tamir servis merkezi yönetimi modülüne ek menüler getirilmiştir.
Servis hareketleri onaylama ve kapama operasyonu (825919)
Servis evrakları yönetimi (828032)
Servis hareketleri yönetimi (828033)
 
*Servis iş emri operasyonları (825900) menüsünde düzenleme yapılmıştır.
Servis iş emri operasyonlarında, kapama, tamamlandı ve iptal işlemlerinde, o iş emrine bağlı açık ve onaylı olan servis hareketleri varsa, iş emri durumunun değiştirilmemesi ve kullanıcının uyarılması sağlanmıştır.
 
*Teklif evrakları yönetimi (031301) menüsüne Servis iş emri kartı (822440) oluşturma özelliği eklenmiştir.
Operasyonlar sekmesine “Seçili evraklar için servis iş emri oluştur (Ctrl V)” seçeneği eklenmiştir.
 
*Tamir servis merkezi yönetimi menüsünde düzenleme
Servis hareketlerinden Fatura ve Sarf oluşturma operasyonu (825918) menüsüne Operasyonlar sekmesine irsaliye oluşturabilme özelliği de eklenmiştir.
 
*Servis hareketlerinden fatura ve sarf oluşturma operasyonunda (825918) oluşan sarf ve faturalarda proje koduna servis formunda girilmiş olan cihaz seri numarasının girilmesi sağlanmıştır.
 
*Kiralama hareketleri faturalama operasyonu (163100) ekranında kiralama formunun döviz cinsinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
 
*Yön ve uzaklık kodlarının yükleme emri operasyonlarına eklenmesi sağlanmıştır.
Siparişten yükleme emri oluşturma operasyonu (033702),
Rezervasyonlu siparişten yükleme emri oluşturma operasyonu (033703) menülerine yön ve uzaklık kodları eklenmiştir.
 
*Satın alma talep fişine Açıklama 2 alanı eklenerek iki satır açıklama girilebilmesi sağlanmıştır.
 
*Wincor kasaya fiyat değişikliği evraklarından stok kart bilgilerinin gönderilmesi sağlanmıştır.
Wincor-Nixdorf kasalara fiyat değişikliği evrakından stok kartı aktarımı (101187) menüsü eklenmiştir.
 
*SRV kullanıcısı için kullanım tarihi düzenlemesi yapılmıştır.
Program akış parametreleri (091400)/Genel Parametreler 
60-SRV evrak tarih kısıtlamasından muaf tutulsun parametresi eklenmiştir. Eklenme Tarihi : 16.04.2015   Okunma Sayısı : 4724
Önceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım