+90 (212) 659 25 70
Mikro Bayi

19.08.2014 tarihli arşivdeki değişiklikler (v14 için)14 Versiyonu 19.08.2014 tarihli arşivi yayınlanmıştır, güncelleme içeriği aşağıdadır.

 

  • 01.07.2014’ten geçerli olmak üzere uygulanan asgari ücret, SGK taban/tavanları vb. değişen diğer yasal değerler programda güncellenmiştir.
  • Muhtasar beyanname (086350) (Tablo III) ekranına Ülke kodu alanı eklenmiştir. Cari hesap ve kira adres kartlarında tanımlanan ülke kodları ilgili alana program tarafından taşınacaktır. Türkiye (052) ülke kodu için oluşacak XML’de boş olarak aktarılacaktır.
  • Muhtasar beyanname (086350) ödemeler bölümünde, ücret tahakkukundan oluşan damga vergisi kesintileri 302 kodu ile beyannameye gelmesi sağlanmıştır.
  • ÖTV tevkifatı programlarımıza eklenmiştir.

Kuruluş programı/Firma tanıtım kartı/Mali yıl entegrasyon hesap kodları/ÖTV muhasebe kodları sekmesi eklenmiştir. ÖTV tevkifat hesapları bu sekmede tanımlanmalıdır. Stok tanıtım kartına (011300) ÖTV tevkifat uygulama alanı eklenmiştir. Tevkifat yapılacak stoklar için bu alanda oran seçilmelidir. ÖTV tevkifatına tabi cari hesaplar için ayrıca, Cari hesap tanıtım kartı (041100) / Detay bilgiler sekmesinde ÖTV tevkifatı uygulansın alanı eklenmiştir.

  • Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar vergisi mükellefleri için) (086241) menüsüne Kanunen kabul edilmeyen giderler sekmesi eklenmiştir. Girilen değerlerin toplamı kanunen kabul edilmeyen giderler alanına program tarafından aktarılacaktır. Bilgilerin hesaplardan güncellenmesi için Kuruluş programı/Firma tanıtım kartı (501110)/Kanunen kabul edilmeyen gider hesap kodları sekmesi eklenmiştir. Bu sekmede tüm kanunen kabul edilmeyen giderler için kullanılacak hesap kodları arasında “ ; “ ayracı kullanılmalıdır.
  • KDV1 ve KDV2 beyannamelerinde yapılan değişikler programa eklenmiştir.

Vergi hesap kodları (086711) menüsüne Sabit kıymet satış matrah kodu ve KDV kodu alanları eklenmiştir. Sabit kıymet satışları için, vergi oranlarına göre, vergi parametreleri (091600) menüsünde yeni satırlar oluşturulmalıdır. Sabit kıymet satışının kaydedildiği hesap, oluşturulan KDV kodu alanına yazılmalıdır.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 333) değişiklik yapılmasına dair tebliğe (Sıra No: 439) eklenen faydalı ömür kodları programlarımıza eklenmiştir.
2014 yılı sonuna kadar, programlarımızda bulunan uygulamalarla ilgili yayınlanacak yasal düzenlemeler mümkün olduğu müddetçe 14 versiyonuna eklenecektir.
Eklenme Tarihi : 25.08.2014   Okunma Sayısı : 3545
Önceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım