+90 (212) 659 25 70
Mikro Bayi

21.05.2015 tarihli arşivdeki değişikliklerYasal düzenlemeler

* Güncel uygulama klavuzundaki değişikliklere uygun olarak, e-Defter ile programlarımızda değişiklikler yapılmıştır.

* AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulaması ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı kanunun 8. maddesi ile 193 sayılı gelir vergisi kanunun 32. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “üçüncü çocuk için %10” ibaresi eklenmiştir. Eklenen hükme göre 01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi hesaplamaları yeniden hazırlanmıştır.

* TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) uygulamaları için son düzenlemeler programımıza eklenmiştir.
TÜİK, 2014 yılından itibaren iş yerleriyle yapmakta olduğu anket çalışmalarında derlediği bilgilerin tamamını elektronik ortamda derleme kararı almıştır. Bu sebeple alternatif veri derleme yöntemleri geliştirmeye yönelik projelere başlanmıştır, e-VT de bu projelerden biridir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nca gerçekleştirilen Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (YSHİ) kapsamında elektronik ortamda derlenen verilerin, farklı muhasebe yazılımlarından XML şema doğrulaması ve güvenli SOAP servisleri vasıtasıyla TÜİK anket otomasyonuna doğrudan aktarılmasını sağlayacak ilk örnek uygulamadır.


* Rusümlu kesilen faturayı e-Fatura olarak gönderebilme özelliği sağlanmıştır.

Stok yönetimi
* Stok kartlarından otomatik sipariş oluşturma operasyonu (027253) menüsünde; sipariş hazırlamada önerilen miktar, satış miktarı ve eldeki miktar, stokun sipariş birimine göre görüntülenecektir.
* Otomatik depo kartı oluştururken ana sağlayıcının gelmesi sağlanmıştır.
* Dosya ekleri (Alt+A) bölümüne dosya ekleme işleminin birden fazla dosya seçerek yapılabilmesi sağlanmıştır.

Satış yönetimi
* Cari grubu için form tanımlama (044513) menüsünde hazırlanan forma “Yazı ile bakiye (Tüm Dvz)” alanı eklenmiştir.
* Kombine normal alınan sipariş fişi (031115), Kombine normal mal kabul verilen sipariş fişi (022250) evraklarının ekran dizaynlarına Net birim fiyat ve Net tutar alanları eklenmiştir.
* Konsinye alınan sipariş sevk veya kapama operasyonlarında (038009), operasyonlardan “Seçili satırları konsinye irsaliyeye çevir’’, “Seçili satırları toptan irsaliyeye çevir’’ seçenekleri ile konsinye siparişler irsaliyeye çevrildiğinde bu ekranlarda evrak seri yazıldığında, son numaranın gelmesisağlanmıştır.

Finans yönetimi
Kredi kartı tahsilatını iptal ettirmek için ödenen cari kredi kartının, ödendi pozisyonundan iade edilebilmesi için aşağıdaki menüler eklenmiştir.
* Ödendiden tahsile müşteri kredi kartı iade bordrosu (072507)
* Ödenen müşteri kredi kartları ile ilgili operasyonlar (070137)

Personel yönetimi
* Personel sicil kartlarına (111100) proje kodu alanının eklenmesi ve ‘Bağlı sorumluluk merkezi’ ve ‘Srm.mrk.veya Dağ.anah.’ bölümlerinin eklenecek proje koduna göre düzenlenmesi sağlanmıştır.

Üretim yönetimi
* Takvimli vardiya takip formu (231197) ekranında, yıl ve ay bilgisinin görünebilmesi sağlanmıştır.

Kiralanabilir varlık yönetimi
* Kiralama evraklarında geçmiş tarihli işlem yapıldığında uyarı verilmesi sağlanmıştır.
Eklenme Tarihi : 25.05.2015   Okunma Sayısı : 3076
Önceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım