+90 (212) 659 25 70
Mikro Bayi

25.11.2014 tarihli arşivdeki değişiklikler*Oluşturulan Elektronik Defterlere ait e-Berat ve xml dosyalarını Yevmiye ve Defteri Kebir formatında görüntüleyebilmek, oluşturulan e-Defter bilgilerini, detaylarını (boyut, dönem vs.) izleyebilmek ve takip etmek için, e-Defter modülüne, beyan amaçlı e-Defter görüntüleme (340003) ile çalışma amaçlı e-Defter görüntüleme (340004) menüleri eklenmiştir.
 
*e-Fatura yönetiminde Stopajlı olarak elektronik fatura düzenlenmesi ve gönderimi sağlanmıştır.
 
*Satış faturası (061190) menüsüne DİİB kapat butonu (ihraç ettiğiniz malların DİİB'lere (Dahilde İşleme İzin Belgelerine) saydırılma işlemi için) eklenmiştir.
 
*Onaylanan veya karşılanan Satın alma talep fişinin (023010) üzerinde değişiklik yapılmasının parametreye bağlı olarak engellenebilmesi için; Program akış parametreleri (091400)-Genel parametreler-65-“Onaylı satın alma taleplerine müdahale edilemez”  parametresi eklenmiştir.
 
*İthalat/ihracat faturalarında vergi sıfırlama seçeneğine “ÖTV ve ÖİV harici sıfırla” eklenmiştir.
 
*Yeni tip fatura evraklarına (Satış faturası (061190) –Alış faturası (062205) ) Shift+Ctrl+W (ÖTV-ÖİV hesapla) butonu eklenmiştir. Eklenen bu özellik ile İthalat-ihracat evraklarında sadece ÖTV ve ÖİV hesaplanması sağlanmıştır.
 
*Yeni tip faturalara Satış faturası (061190)/Alış faturası (062205) Shift+Ctrl+v ile satır tevkifat butonu eklenmiştir. Shift+Ctrl+V (satıra tevkifat uygula) Hizmet/Masraf/Demirbaş olan satırlar için çalışacaktır.
 
*Alış faturaları yönetimi (028012) ve Satış faturaları yönetimine (038012) “Seçili evrakları kilitle” ve “Seçili evrakların kilidini aç” operasyonları eklenmiştir.
 
*Normal alınan sipariş fişi (031110) ekran dizaynına satırda Satıcı (plasiyer) kodu eklenmesi sağlanmıştır.
 
*İzin talep formu (111510) yeni tip form dizaynına personel resmi eklenmesi sağlanmıştır.
 
*Mikbüro programlarımızda Serbest meslek makbuzu (272100) menüsünde yeni tip form dökümü seçeneğinde Yazı ile tutar bilgisi (net/brüt) eklenmiştir.
 
*Univera Enroute XML aktarımında Cari kartları ve Stok kartları import seçeneği programa eklenmiştir.
 
*Personel sicil kartlarında En son mezun olunan okul için, Mezuniyet yılı, Öğrenim durumu ve Okul bölüm adı alanı eklenmiş ve e-Bildirge sigortalı işe giriş bildiriminde (114963) gönderimi sağlanmıştır.
 
*Planlanmış iş emri operasyonlarına (230070) “Seçili iş emirlerini kapat” seçeneği eklenmiştir.
 
*Ticari Virman dekontlarında Ctrl +R (Proje/Sorumluluk merkezi toplu değişiklik) kısayolu eklenerek, toplu olarak sorumluluk merkezlerinin ve proje kodlarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
 
*e-Fatura Portal yönteminde e-Fatura parametreleri (096158), 'Fatura bağlamada, satış faturası belge No.’ya (boşsa) e-Fatura ID'yi taşı' parametresine bağlı olarak, e-Fatura dosyası oluşturulduğunda, faturanın belge No kısmının güncellenmesi sağlanmıştır. Parametre açıkken portal yönetimi altındaki 368022 menüsünden e-Fatura oluşturulması yeterlidir.
 
*Entegrasyonu olması gerekip olmayan stok ve cari hareketlerinin listelenebilmesi için, Entegrasyonu olmayan kayıtlar (499351) menusu eklenmiştir. Stok hareketleri - Muhasebe fişleri kontrol raporu (499255), Cari hareketleri - Muhasebe fişleri kontrol raporu (499275) menülerinde gelen kayıtların, bu raporda ek olarak uyumsuz olarak listelenmesi sağlanmıştır.
 
*Verilen sipariş-Gelen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma operasyonu (028600) menüsüne Fatura Belge No. bilgisi eklenmiştir.
 
*Cari bakiye yaşlandırma raporunun (046921) proje kriteri verilerek alınabilmesi sağlanmıştır.
 
*Wincor kasaya fiyat değişikliği evraklarından stok kart bilgilerinin gönderilmesi için, Market-Mağaza Yönetimi altına Wincor-Nixdorf kasalara fiyat değişikliği evrakından stok kartı aktarımı (101187) menüsü eklenmiştir.
 
*Kullanıcı/Grup hakları yönetimindeki (091400) filtre bölümünün diğer kullanıcılara kopyalanması sağlanmıştır.
 
*İş emri operasyonlarında (230074) Operasyonlar sekmesine “Seçili iş emirlerinin fason hareket fişini yap” seçeneği eklenmiştir, böylelikle tek bir fasoncuya birden fazla iş emrinin tek bir evrakta girilebilmesi sağlanmıştır.
 
*İş emri operasyonlarından “Seçili iş emirlerinin fasondan giriş fişini yap” dediğimizde fasona sevk fişinde seçilmiş carinin otomatik gelmesi sağlanmıştır.
 
*Program akış parametreleri (091400) Üretim parametrelerinde 7-Üretime çıkışta miktar kontrolü ve 8-Ürün girişinde miktar kontrolü parametreleri fason evraklarında (233310-233410-233010) kontrolü sağlanmıştır.
 
*Satın alma yönetimi / Sipariş operasyonlarına, Stok kartlarından hareketle sipariş oluşturulmasına yönelik, Stok kartlarından otomatik sipariş oluşturma operasyonu027253) menüsü eklenmiştir.
 
*Normal satın alma şartları tanımlama fişi (022100) ekran dizaynına müdahale yapılarak Alt+D’de bulunan mevcut fiyat değerinin kolona eklenmesi sağlanmıştır. Satıra “Mevcut satış fiyatı” ekran dizaynı ile eklenebilecektir.
 
*Muhasebe fişinde; Mahsup Fişinin Kaydının yapıldığı tarih itibari ile hesabın bakiyesinin fiş içerisinde ilgili alana otomatik gelmesi sağlanmıştır. Muhasebe fişine Ctrl+W (Fiş tarihindeki bakiyeyi yazma) seçeneği eklenmiştir. İlgili buton ile evrak tarihindeki bakiyenin fişe yansımasını sağlayabileceksiniz.
*https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/IndirilecekKDVDuyuru.html linkindeki güncellemeler programda İndirilecek KDV listesi (086322) menüsüne eklenmiştir.
*https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/YuklenilenKdvDuyuru.html linkindeki güncellemeler programda İade hakkı tablosu (086321) menüsünde revize edilmiştir.
*Toplu SGK değiştirme (111103) menüsünde SGK değiştirme uygulamasında ve Personel sicil kartından yapılan SGK değiştirme uygulamasında yeni giriş tarihinin otomatik atanması sağlanmıştır.
*Cariler ile ilişkiler (150001) menüsüne Aday cari hesapların gelmesi ve kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 
*Operasyon tanıtım kartına “Üretim miktarı süreyi etkilemez” parametresi eklenmiştir. Parametre işaretli ise operasyon tamamlama evrakında miktar değiştiğinde süreler değişmeyecektir.
 
*Program akış parametreleri -> stok parametreleri -> “89 ürün reçeteleri revizyonları kayıt edilsin” parametresi eklenmiştir.
       Parametre kayıt edilmesin seçildiğinde program önceki haliyle çalışmaktadır. Her zaman kayıt edilsin seçildiğinde, reçete veya rotadaki her değişiklikte revizyon kaydı oluşturmaktadır. Her değişiklik için revizyon oluşmasını istemeyenler için sorulsun seçeneği de eklenmiştir.
       Revizyon takibi olduğunda “Ürün görsel reçete hazırlama (239999)”,” Ürün rota tanımlamaları (231191)”,” Ürün reçetesi (231200)”,” Ürün reçetesi (maliyetli) (231250)”,
“Ürün reçetesi (renk ve/veya beden detaylı) (231260)” ekranlarında değişiklik olduğunda revizyon çalışmaktadır.
       Reçete revizyonlarının görüntülenebilmesi için “Ürün reçete revizyonları yönetimi (235700)” ekranı hazırlanmıştır. Tüm revizyon tarihçesi görüntülenebilir. Ayrıca detaya gir seçeneği ile revizyonun içeriği görüntülenebilir.
       Revizyon takibi olduğunda “Ürün görsel reçete hazırlama (239999)” ekranında “Bu ürüne ait reçete revizyon içeriği çağır” butonu görünmektedir. Bu buton ile yukarıdaki ürün ve reçete bilgilerine ait içerik, seçilen revizyon ile değiştirilmekte kaydedildiğinde eski içerik revizyona atılmaktadır.
 
*Alternatif reçetelerin planlama aşamasında ve iş emri açılımlarında kullanılabilmesini sağlanmıştır. Ürün tanıtım kartında varsayılan reçete  tanımı ve  reçete isimlerinin değişimi için düzenlemeler yapılmıştır.
   Mamüle bağlı olan yarı mamüllerin üretimleri, mamülün reçetesindeki yarı mamül satırında seçilen tüketim reçete cinsine göre yapılabilmektedir.
    Mamüle (veya yarı mamüle) direkt iş emri açılırken, ürün kartındaki “varsayılan reçete cinsi” alanına göre iş emri açılır.
 
*İş emri operasyonlarına ürün girişlerine göre sarf edilmeyen malzemelerin bulunup sevklerinin yapılması eklenmiştir.
 
*Ürün girişlerine göre stok sevkiyatı eksik yapılmış iş emirlerinin üretime çıkış evraklarını oluşturma (239810) eklenmiştir.
Eklenme Tarihi : 27.11.2014   Okunma Sayısı : 3873
Önceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım