+90 (212) 659 25 70
Mikro Bayi

Elektronik hesap özetinden muhasebe fişi oluşturulmasıİnternet bankacılığından oluşturulmuş Excel veya Text dosyalardan elektronik hesap özeti üretilebilmektedir. Üretilen elektronik hesap özetlerinden muhasebe fişi oluşturulabilmektedir. Muhasebe fişi oluşturabilmek için aşağıdaki işlemleri yapınız.

Banka işlem kodları tanımları (089965) menüsü açınız, banka muhasebe hesap kodu olarak muhasebe hesap planında hesap özeti aktarılacak bankanın hesap kodunu seçiniz.

İşlem kodu alanında, banka hesap ekstresinde işlem kodu alanını varsa veya satırı diğer işlem satırlarından ayırabilecek bir alan varsa, tanımlayınız. İşlem kodu alanı veya işleminin özelliğini anlayabilecek bir alan yoksa karşı hesap kodu dosyanın içinde kullanıcı tarafından eklenebilir. İşlem kodu tanımlamazsanız aktarım ekranında her işlem satırı için hesap kodu seçiniz.

İşlem açıklaması alanında işlemin tanımını yazınız. Bu alana girilecek açıklama muhasebe fişine aktarılacaktır.

Karşı hesap kodu alanına; işlem kodu belirlenmişse, muhasebe fişinde banka hesabının karşısında yer alacak hesabı yazınız. İşlem kodu dosya içinde yoksa, aktarım sırasında hesap kullanıcı tarafından tanımlanmalıdır.

Aktarılacak dosya bir günlük banka hareketinden ibaretse, Standart muhasebe fişi (081000)'ne giriniz.

Alt+H Banka hesap özeti aktar butonu kullanınız.

Aktarılacak dosya bir günden daha fazla zaman dilimini içeriyorsa,

Banka hesap özetinden fiş oluşturma (081015) menüsünü kullanınız.

Banka kodu alanında, aktarılacak bankanın muhasebe hesap kodu seçiniz.

Dosya formatı alanında Excel veya Text dosya seçimini yapınız.

Dosya adı alanında fare ile ? butonuna basınız veya dosya yolunu yazınız ve aktarılacak dosyayı seçiniz.

İlk hareket tarihi alanında dosya içinde aktarılması istenilen ilk hareket tarihi belirtiniz.

Son hareket tarihi alanında dosya içinde aktarılması istenilen son hareket tarihini belirtiniz.

Dosyadan okunacak banka hareketlerini muhasebe fişine hangi periyotta aktarılacağını "Banka hareketlerini" parametresinde seçiniz.

Banka hareketlerini "Aylık X günlük periyodlarda kaydet" ve "Gün periyodu 10" olarak seçilirse, (Varsayılan değer) dosya içindeki hareketler ayın 10, 20, 30’una V.U.K.’a uygun olarak kaydedilecektir.

Banka hareketlerini, "Hareketlerin ait olduğu tarihlere kaydet" seçilirse, dosya içindeki hareketler satırlardaki işlem tarihlerine kaydedilecektir.

Banka hareketlerini "Aşağıda vereceğim tarihe kaydet" seçilirse, oluşacak evrak tarihi alanında seçilen tarihe hareketler kaydedilecektir. (Standart muhasebe fişi (081000) / Alt+H Banka hesap özeti aktar butonu bu seçenekteki şekilde kullanılmaktadır.)

Excel'den oluşan dosyadan hareketler alınacaksa, Excel import parametreleri menüsünde gerekli adreslemeyi yapınız.

Txt yapıda oluşan dosyadan hareketler alınacaksa, Text import parametreleri menüsünde gerekli adreslemeyi yapınız.

Excel import parametreleri; excel sayfası adı (Boş => İlk sayfa) alanında Excel dosyadaki aktarılacak çalışma sayfasının adını tanımlayınız. Eğer Excel dosyasının ilk sayfası aktarılacaksa, bu alanı boş geçiniz.

Bilgilerin başlangıç satırı alanına, işlemlerin başladığı satırı yazınız. Başlık veya bilgi satırları aktarılamayacağı için, bu alan doğru tanımlayınız.

Varsa işlem kodu kolonuna, işlem kodu veya işlem kodu görevini görecek kolonun dosyadaki kolonun adresini yazınız. (C gibi)

Tarih kolonu alanına, dosyadaki işlem tarihi bilgisinin bulunduğu kolon bilgisini yazınız.

Açıklama kolonuna, dosyada muhasebe fişine aktarılacak açıklamanın kolonunu yazınız.

Tutar kolonu alanında, dosyadaki işlem tutarının kolonunu tanımlayınız.

Varsa tutar tip kolonu (B/A, +, - vs.)’na dosyada satırın borç işlem mi alacak işlem mi olduğunu belirten -, + veya B/A v.b. bir kolon varsa tanımlayınız.

Tutar kolonuna alternatif olarak dosyada "Varsa Borç tutar" kolonu ile "Varsa Alacak tutar" kolonu ayrı ayrı yer alıyorsa bu kolonların adresini tanımlayınız.

Text import parametreleri; aktarılacak dosya CSV v.b. yapıda yani içinde ayraç kullanılmışsa, "Ayraç kullanılacak mı?" alanını "Evet" seçiniz ve ayraç alanında ayraç'ın hangi karakter olduğunu tanımlayınız. Ayraçlı dosya ise Excel dosya'dan aktarımda olduğu şekilde sadece (1 v.b.) alan sıralarının tanımlayınız.

Ayraçlı dosya örneği aşağıdadır.

31122011;EFT;1000 Ayraçlı yapıda; tarih sırası=1, işlem sırası=2, tutar sırası=3 şeklinde yukarıdaki örnekte kullanılmıştır.

Eğer ayraç kullanılmayacaksa, başlangıç geçen alanlara alanların dosyadaki başlangıç karakterinin bulunduğu adres (5. karakterden başlar) ve bilginin uzunluğu (8 karakter uzunluğundadır) şeklinde giriniz.

Ayraçsız dosya örneği aşağıdadır.

31122011 EFT 1000

Ayraçsız yapıda tarih başlangıç karakteri=1, uzunluk karakteri=8, işlem başlangıç karakteri=10 uzunluk karakteri=5, tutar başlangıç karakteri=15, uzunluk karakteri=10 şeklinde yukardaki örnekte kullanılmıştır.

Gerek excel gerekse text dosya tanıtımından sonra F2 tuşuna basınınız. Parametreler ekranında bir sonraki aşamaya geçebilmek içinde F2 tuşuna basınız. Karşınıza Banka hesap özeti düzenleme ekranı gelecektir. Bu ekranda; hareket tarihi, kayıt edileceği tarih, bankadan gelen açıklama, borç, alacak alanları dolu gelecektir. İşlem kodu alanı dosyada varsa dolu gelecektir. Karşı hesap kodu ve işlem kodu açıklaması alanları tanımlamalarının dosyadaki değerleri karşılayabiliyorsa dolu gelecektir. Bu ekran düzenleme içindir. Karşı hesap kodu ve işlem açıklamaları bu ekranda düzenlenebilir. Sakla butonuna basılarak bir sonraki aşamaya geçiniz.

Hesap birleştirme parametreleri ekranında; banka hesabının karşısında yer alacak hesaplar için, karşı hesap birleştirme alanında, Birleştirilmesin (Detaylı) seçeneğinde tüm karşı hesaplar aynı muhasebe fiş satırı oluşturacaktır. Aynı hesapları birleştir seçeneğinde hesap hem borç hem alacak satırları oluştursa bile konsolide edilecektir. Aynı hesapları ve borç/alacakları birleştir seçildiğinde aynı hesabın borç satırları ve alacak satırları ayrı konsolide edilecektir.

Banka hesabı alanında; detaylı seçildiğinde her banka hesap satırı ayrı muhasebe fiş satırı oluşturacaktır. Tek satır seçildiğinde tek banka muhasebe fiş satırı oluşturacaktır. Borçlar ve alacaklar olmak üzere 2 satır seçildiğinde; borç işlemler için tek, alacak işlemler için tek olmak üzere en fazla 2 satır banka hesabının muhasebe fiş satırı oluşacaktır.

"Karşı hesapların birleştirilmesi sonrası oluşan kayıtları göster (Varsayılan)" seçildiğinde, eğer birleştirilen satırlar varsa, oluşacak kayıt görüntülenecektir. Birleştirme varsa gelen ekranda sakla butonu ile kaydediniz. Birleştirme yoksa, yeni bir banka hesap özeti düzenleme ekranı gelmeden fiş kaydı gerçekleşecektir.
Eklenme Tarihi : 30.05.2011   Okunma Sayısı : 10464
Önceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım