+90 (212) 659 25 70
Mikro Bayi

Form dizayn ekranında SQL sorgusunun veri alanı ile bağlantısıProgramlarımızın birçok bölümünde yer alan form dizayn ekranlarımız ile amacımız; kullanıcılarımızın içeriğini tamamen kendilerinin belirleyeceği ve sadece kendilerine özel olacak bilgilerle rapor ekranı, yorum ekranı ve analiz ekranları oluşturabilmelerini sağlamaktır. Serbest rapor tanımlama (113503), Cari grubu serbest yazışma dizaynı (044511) ve Yorum ekranı (091750) programlarımızı form dizayn ekranı sayesinde hazırlanan dökümlere örnek gösterebiliriz. Bu programlarımızın ortak özelliği, kullanıcılarımızın tamamen kendi kararları doğrultusunda istedikleri dataları Veri alanı ekle menüsünden seçerek text ortamına aktarmaları ve dosyalarını istedikleri isimlerle kaydetmeleridir.  

 Form dizayn ekranlarımızın en can alıcı özelliği kullanıcıya özel olacak bilgilerin SQL sorgu cümleleri yazılarak ekrana aktarılmasıdır. Bunun için de form dizayn ekranlarımızın üst bölümünde yer alan Sorgu menüsü istenen bilgiyi karşılayacak SQL sorgu cümlelerinin oluşturulmasında ve ekrana taşınmasında yol gösterici olacaktır. Burada dikkat edilecek en önemli nokta yeni sorgunun nasıl oluşturulacağı ve oluşturulan sorgunun form dizayn ekranındaki veri alanları ile nasıl ilişkilendirileceğidir. Sorgu menüsünde aşağıdaki seçenekler sunulacaktır

 Yeni: Bu seçenek yeni oluşturulacak her SQL sorgusu için kullanılacaktır. Dolayısıyla her sorgu için açıklayıcı isim verilmesi kullanıcılarımız için eklenen alanları bulmak açısından kolaylık olacaktır.

 Düzenle: Bu seçenek daha önceden oluşturulmuş SQL sorgusu üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde kullanılacaktır.

 Sil: Var olan ve silinmesi gereken SQL sorguları için bu seçenek çalıştırılacaktır.

 Alan ekle: Tanımlanmış olan SQL sorgularının isimleri bu alanda listelenecektir. Dolayısıyla kullanıcılarımız istedikleri sorguyu bu bölümden ekranlarına taşıyabilirler.

Önemli not:
Form dizayn ekranlarımızda SQL sorgusu yazma biçimi raporlardaki sogru eklemeyle oldukça benzerlik göstermektedir.

Yeni sorgu nasıl yazılır?
İlk adım Sorgu menüsünden Yeni seçeneğinin seçilerek açılacak ekranın Sorgu adı alanına, hazırlanacak sorgu için açıklayıcı isim girişinin yapılmasıdır. Daha sonra ekranın alt bölümünde sıralanan

Sorgu sihirbazı butonuna basılarak istenen SQL cümlesi adım adım oluşturulmalıdır.

Sorgu tasarımı: SQL sorgusunu yapmaya yardımcı ekrandır.

Sorgu denetle: Bu buton ile yazılan sorgunun doğruluğu kontrol edilir. Ancak denetleme başarılı ise kayıt işlemi gerçekleştirilir aksi durumda kayıt mümkün değildir.

Yazılan sorgunun veri alanı ile bağlantısı nasıl kurulur?
SQL sorgusu yukarıda belirttiğimiz butonlar sayesinde oluşturulduktan sonra sorgu ekranı üzerinde iken WHERE ile başlayan SQL sorgu cümlesi üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna basılır ve açılan ekrandan bağlantının yapılacağı alan seçilir. Program otomatik olarak seçilen alanı WHERE cümlesinin sonuna '#1#' '#2#' şeklinde yansıtacaktır. Burada 1 ve 2 ile ifade edilen seçilen alanın sıra numarasıdır. Ve bu numaralar '# #' arasında yer alacaktır.

Aşağıda stok yorum ekranı ve cari yorum ekranına ilişkin sorguların veri alanları ile ilişkilendirilmesine ait örnek ekranlar yer almaktadır.

Cari yorum ekranı
SELECT bol_ismi
FROM dbo.CARI_HESAP_BOLGELERI
WHERE bol_kod='#18#'

 Bu sorgumuzda da gördüğünüz gibi 18. sırada cari bölge kodunu seçtiğimizden WHERE cümlesinin hemen sonuna diyezler içinde #18# yazılmıştır. Bu aşamada yapılması gereken diyeze alınmış ifadeyi tek tırnak parantezine almak olacaktır '#18#" şeklinde.

 Bunun için yaptığımız işlem WHERE cümlesi üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna basmak, açılan ekrandan Bölüm-1'i sonrasında da Cari bölge kodu' nu seçmek olmuştur.

Mikro SQL Sorgu

Mikro SQL Sorgu 

Stok yorum ekranı
Stok yorum ekranında stokun mevcut miktarını yazdırmak için yapılması gereken sadece programda standart olarak sunulan fn_EldekimMiktar function'ına ilgili stok kodunu atamak olacaktır. Bunun içinde mouse'un sağ tuşuna basarak açılan menuden stok kodunun seçilmesi yeterli olacaktır. Yani

 SELECT dbo.fn_EldekiMiktar('#1#')  şeklinde SQL cümlesini oluşturmak ilgili stokun eldeki miktarını görmek için yeterlidir.

 

Mikro SQL Sorgu

Mikro SQL Sorgu dizaynı
Eklenme Tarihi : 06.04.2009   Okunma Sayısı : 5099
Önceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım