+90 (212) 659 25 70
Mikro Bayi

Standart Seri v8.x Devir İşlemleriGenel

Yeni yıl açılışı işlemlerine başlamadan önce bilgi kaybına neden olmaması için öncelikle yedek alınmalıdır. Bu işlemden sonra yapılması gereken konuları sırası ile takip edelim.

Mikro Yazılımevi programlarında devir işlemleri iki aşamalıdır. Bu işlemlerden birincisi "yeni yıl açılışının" yapılmasıdır. Yeni yıl açılışı yapıldığında, hem yeni yıl için bilgi girişlerine başlanabilir, hem de henüz tamamlanmamış olan eski yıl bilgileri girilmeye devam edilebilir. Açılış işleminin en önemli yanı; yeni yıla stok, cari, senet-çek ve diğer firma bilgilerinin aktarılmasıdır.

Devir işlemlerinin ikinci aşaması ise, açılışı yapılan yeni yıl firmasına, eski yıldaki bilgilerden alınan ve artık yeni yıl firmasında "dönembaşı değerleri" olacak bilgilerin aktarılmasıdır. Yeni yıl açılışı yapıldıktan hemen sonra kapanış işleminin yapılması zorunlu değildir. Bu işlemi daha sonrada yapmak mümkündür (hem eski yılı firmasında çalışmayı sürdürüp hem de yeni yıl işlemleri yapılabilir).

Kapanış ve devir işleminden önce yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır;

1- Programın yüklü olduğu tüm dosyalar yedeklenmelidir.
2- Devir işlemleri sistemde belli bir yer kullanacağı için sabit diskte yeterli miktarda yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.
3- Sistemde tüm dosyalar için virüs kontrolü yapılmalıdır.
4- Kapanış işlemi için maliyetlendirme işlemleri bitmiş olmalıdır.
5- Devir işlemine başlamadan diğer kullanıcıların devir yapılan firmada çalışması engellenmelidir.
6- Hareket dosyaları kontrol edilmeli gerekirse bu dosyalar için güncelleme yapılmalıdır.

Mikrotop Programında

Mikro Yazılımevi'nin programlarından olan Mikrotop ticari paket programında yeni yıl açılışı yapmak için sırasıyla;

8. Sistem modülü,
6. Dönemsel işlemler,
2. Yeni yıl açılışı programı çalıştırılmalıdır.

Yeni yıl açılışı programı çalıştırıldığında, eski yıl firmasındaki stok-cari kartları ile senet-çek kartları yeni yıl fimasına aktarılır. Aynı zamanda şirket parametreleri ile birlikte matbuu formlar, vergi parametreleri aktarılacaktır.

Kapanış işlemlerinde ise istenildiği zaman yapılabilir. Burada dikkate edilecek önemli bir ayrıntı; kapanış işlemleri yapılmadan önce Program başlangıç parametrelerinden "Stok maliyet hesap şeklinin" seçilmiş olmasıdır (8.1.1 mödülünden). Maliyet hesap şekli seçildikten sonra kapanış işlemleri için sırasıyla;

8. Sistem modülü,
6. Dönemsel işlemler,
3. Kapanış ve devir programı çalıştırılmalıdır.

Kapanış ve devir programı çalıştırıldığında, stok-cari kartlarının devir rakamları yeni yıl firmasındaki kart bilgilerine aktarılır. Bu devir rakamları yeni yılda kartların dönem başı bakiyeleri olarak izlenecektir.

Mikrogen Programında

Mikro Yazılımevi'nin muhasebe paket programı olan Mikrogen programında yeni yıl açılışı yapmak için;

8. Sistem programları
3.Dönemsel işlemler
1. Yeni yıl işlemleri programı çalıştırılır.

Böylece yeni yıl açılışı yapılarak şirket parametreleri - hesap kartları - kdv hesap kodları ve gelir-gider merkez kodları yeni yıla devir olarak aktarılır. Hesap planı yeni yılda elle açılmışsa Dosyalar Aktarılamaz uyarısını verir. Şayet eski hesap planını yeni yıla aktarmak istiyorsak, yeni yıldaki firma dizini altındaki Hesaplar.Dat dosyası silinir ve muhasebe için yeni yıl açılısı yeniden çalıştırılır.

Kapanış işlemleri ise istenildiği zaman yapılabilir. Kapanıştan önce yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır;

Kapanış İşlemi Öncesinde Yapılması Gerekenler:
1- Entegre olarak çalışılıyorsa entegre edilmemiş evrak kalmamalıdır.
2- Muhasebe fişler Raporlar ve Grafikler bölümünden Fiş Özet Rraporu’na bakılarak T kolonunda soru işaretli fiş olup olmadığı kontrol edilmeli, eğer varsa sorunlu fişler incelenmeli ve gerekli düzeltilmeler yapılmalıdır.
3- Mizan dökümleri alınmalı ve son durum bakiyeleri kontrol edilmelidir.
4- Sistem programlarında dosya servis işlemlerinde hesap dosyası ve fiş dosyası düzenlenmeli ve güncelleştirilmelidir.
5- Numaralama işlemi çalıştırılmalıdır.
6- Gerekli yansıtmalar yapılarak mali tablolardan bilanço dökümleri alınabilir, çünkü kapanış fişi oluştuktan sonra bilançoda cari dönem sıfır olarak gözükür.

Yukarıda sıraladığımız kontroller yapıldıktan sonra kapanış işlemlerine başlanabilir. Bunun için sırayla;

8. Sistem programları
3. Dönemsel işlemler
2. Kapanış ve Devir programına girilir ve işlemin bitmesi beklenir.

İşlem bitince;

1. Muhasebe fişleri,
1. Muhasebe fişi programına girilir ve muhasebe fiş tipi "kapanış fişi" seçilir, CTRL+F tuşuna basılarak dosya adına KAPANIS.FIS (Türkçe karakter kullanılmadan) yazılır. Hesapların bakiyeleri gelir ve F1 tuşu ile kayıt edilir.

Yeni yılda açılış fişini kesmek için ise;

1. Muhasebe fişleri
1. Muhasebe fişi programına girilir. Açılış işlemini yapmak için muhasebe fiş tipi "açılış fişi" seçilir sonrada CTRL+F tuşlarına basılıp ACILIS.FIS (Türkçe karakter kullanılmadan) yazıldığında açılış kaydı gelir ve F1 tuşu ile kaydedilir. Bu işlemler neticesinde eski yılda kapanış yeni yılda açılış fişleri oluşturulmuş olur.

 

Mikroper Programında

Mıkroper programında yeni yıl açılışı yapmadan önce;

1- Personel tahakkuklarının her ayın sonunda bir sonraki aya geçmeden düzenli olarak kesinleştirildiğinden emin olunmalıdır. Bunun için devreden gelir vergisi matrahlarının her ay kontrol edilmesi gerekir.

2- Genel program parametrelerinde/dosya servis işlemleri/dosya düzenleme ve güncelleştirme programı çalıştırılmalıdır.

Mikro Yazılımevi personel programı olan Mıkroper programında yeni yıl açılışı yapmak için;

7. Dönemsel işlemler,
2. Yeni yıl devri programı çalıştırılır.

Yeni yıl devri programı çalıştırıldığında şirket bilgileri, personel kartları gibi personel ile ilgili tüm bilgiler yeni yıla aktarır.

Personel dosyasını devrettikten sonra bir önceki seneye şirket bilgileri ile çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak eski yılda yapmış olduğunuz tahakkuk değişikliklerini yeni yıla aktaramazsınız. Çünkü yeni yılda da tahakkuk yapılmışsa, devir işlemini tekrar çalıştırdığınızda yeni yıldaki tahakkuklar silinir.

Personel programında kapanışa gerek yoktur.

Mikrodin Programında

Mikro Yazılımevi'nin işletme programı olan Mıkrodın işletme paket programında yeni yıl açılışı yapmak için;

8. Sistem programları,
3. Dönemsel işlemler,
1. Yeni yıl açılışı programı çalıştırılır.

Yeni yıl açılışı programı çalıştırıldığında şirket bilgileri-hesap kartları-KDV kodları-KDV bakiyeleri- demirbaş kartları yeni yıl firmasına aktarılacaktır.

Mikrodinde açılış envanteri alırken açılış değerlerini görebilmek için ; sistem programları, parametreler grup parametrelerinde stok grubu oluşturulup gider hareket girişinde meblağ alanında iken F8 tuşuna basarak miktar girilir. Böylece defter dökümlerinden açılış envanteri dökümü alınabilir. Mikrodinde açılış işlemi şayet yeni yıla bilgi girişi yapılmışsa- tekrar çalıştırılmamalıdır. Aksi halde girilen bilgiler silinecektir.

İşletme programının kapanışı yoktur.

Mikrotim Programında

Mikro Yazılımevi'nin ticari üretim programı olan Mıkrotim işletme paket programında yeni yıl açılışı yapmak için;

8. Sistem modülü,
6. Dönemsel işlemler,
2. Yeni yıl açılışı programı çalışırılır.

Böylece stok-cari kartları ile senet-çek kartları yeni yıl firmasına aktarılır. Aynı zamanda şirket parametreleri ile birlikte matbuu formları ve vergi parametreleri de aktarılır. Daha sonra üretim modülüne geçilip üretimle ilgili olarak reçete ve sarfiyat kartları aktarımı yapılır. Bunun için sırayla;

7. Üretim takibi,
8. Sistem Programları,
3. Yeni yıla transfer programı çalıştırılır.

Böylece ürün kartları-ürün sarfiyat kartları da yeni yıl firmasına aktarılmış olur. Üretim modülünün kapanış işlemi yoktur.

MİKROTİM'in ticari modülleri ile ilgili kapanış işlemleri istenildiği zaman yapılabilir. Bunun için sırayla;

8. Sistem modülü,
6. Dönemsel işlemler,
3. Kapanış ve devir programı çalıştırılır.

Böylece eski yıl firmasındaki stok-cari kartlarının devir rakamları, yeni yıl firmasına aktarılır. Bu rakamlar yeni yıl firmasında dönem başı bakiye olarak izlenecekir. Kapanış işlemi yapılmadan önce Program başlangıç parametrelerinden "Stok maliyet hesap şeklinin" seçilmiş olması gerekmektedir.(8.1.1 mödülü)

 

Halley Programında

Mikro Yazılımevi'nin komple üretim entegre programı olan Halley'de yeni yıl açılışı yapmak için;

8. Sistem modülü,
6. Dönemsel işlemler,
2. Yeni yıl açılışı programı çalıştırılmalıdır.

Yeni yıl açılışı programı çalıştırıldığında, stok-cari kartları ile senet-çek kartları yeni yıl firmasına aktarılır. Aynı zamanda şirket parametreleri ile birlikte matbuu formlar ve vergi parametreleri de aktarılır. Daha sonra üretim modülüne geçilip üretimle ilgili olarak reçete ve sarfiyat kartları aktarımı yapılır bu işlem için sırayla;

7. Üretim takibi,
8. Sistem programları,
3. Yeni yıla transfer programı çalıştırılır.

Böylece ürün kartları ve ürün sarfiyat kartları da yeni yıl firmasına aktarılmış olur. Üretim modülünün kapanış işlemi yoktur.

Halley'in ticari modülleri ile ilgili kapanış işlemleri istenildiği zaman yapılabilir. Bunun için sırayla;

8. Sistem modülü,
6. Dönemsel işlemler,
3. Kapanış ve devir programı çalıştırılmalıdır.

Böylece cari-stok kartlarının devir rakamları yeni yıl firmasına aktarılır. Bu rakamları yeni yıl firmasında kartların dönem başı bakiyeleri olarak izleyeceksiniz. Kapanış işlemi yapılmadan önce Program başlangıç parametrelerinden "Stok maliyet hesap şeklinin" seçilmiş olması gerekmektedir (8.1.1 mödülü).

Halley'in muhasebe modülünde açılış ve kapanış işlemleri şöyle yapılır;

6. Muhasebe modülü,
8. Sistem programları,
3. Dönemsel işlemler,
1. Yeni yıl işlemleri programı çalıştırılır.

Böylece şirket parametreleri-hesap kartları-kdv hesap kodları ve gelir-gider merkez kodları yeni yıla devir olarak aktarılır.

Muhasebe modülünün kapanış işlemleri ise istenildiği zaman yapılabilir. Bunun için;

8. Sistem programları,
3. Dönemsel işlemler,
2. Kapanış ve Devir programı çalıştırılmalıdır.

Kapanış ve devir programı çalıştırılıp işlem bittiğinde,

1.Muhasebe fişleri, 1.Muhasebe fişi programına girilir. Kapanış işlemini yapmak için muhasebe fiş tipi "kapanış fişi" seçilir ve CTRL+F tuşlarına basılarak dosya adına KAPANIS.FIS (Türkçe karakter kullanılmadan) yazılır. Bu işlemden sonra hesapların bakiyeleri gelir ve F1 tuşu ile kayıt edilir.

Halley'in muhasebe modülünde açılış fişini oluşturmak için;

1. Muhasebe fişleri,
1. Muhasebe fişi programına girilir. Açılış işlemini yapmak için muhasebe fiş tipi "açılış fişi" seçilir ve CTRL+F tuşlarına basılarak dosya adı ACILIS.FIS (Türkçe karakter kullanılmadan) yazılır. Son olarak açılış fişi F1 tuşu ile kaydedilir. Bu işlemler neticesinde eski yılda kapanış yeni yılda açılış fişleri oluşturulmuş olur.

 

Mikdeğer Programında

Mikro Yazılımevi'nin sabit kıymet takibi programı olan MİKDEĞER Amortisman ve Yeniden Değerleme Paketi programında devir yapmadan önce, sabit değer kartlarındaki F7 devir bilgilerinin doğruluğunu, yeniden değerlendirme yapılmışsa yıllık ve dönem yeniden değerlendirme oranlarının doğru olarak girildiğinden emin olunmalıdır.

MİKDEĞER Programında yeni yıl açılışı yapmak için;

7. Parametreler ve dosya işlemleri,
4. Dönemsel işlemler,
3. Yeni yıl açılışı ve devir programı çalıştırılır.

Bu program çalıştırıldıktan sonra firma parametreleri-demirbaş kartları ve demirbaş kartları devir bilgilerinin yeni yıl firmasına aktarımı gerçekleşir. MİKDEĞER programında kapanış işlemi yoktur.

 

Mikronom Programında;

Mikro Yazılımevi'nin Yönetim Otomasyon Paketi olan MİKRONOM'da yeni yıl açılışı önce Ticari(Mikrotop), daha sonra Muhasebe(Mikrogen) olmak üzere iki aşamada yapılır. Kapanış işlemleri de Mikrotop-Mikrogen programındaki gibidir. Bu işlemler sırasıyla ;
Mikro Yazılımevi'nin programlarından olan Mikrotop ticari paket programında yeni yıl açılışı yapmak için sırasıyla;

8. Sistem modülü,
6. Dönemsel işlemler,
2. Yeni yıl açılışı programı çalıştırılır. Böylece stok-cari kartları ile senet-çek kartları yeni yıl firmasına aktarılır. Aynı zamanda şirket parametreleri ile birlikte matbuu formlar ve vergi parametreleri de aktarılmış olacaktır.

Kapanış işlemlerinde ise istenildiği zaman yapılabilir. Bunun için sırayla;

8. Sistem modülü,
6. Dönemsel işlemler,
3. Kapanış ve devir programı çalıştırılır.

Böyelece eski yıl firmasındaki cari-stok kartlarının devir rakamları yeni yıl firmasında kart bilgilerine aktarılır. Bu rakamları yeni yıl firmasında dönem başı bakiye olarak göreceksiniz. Kapanış işlemi yapılmadan önce Program başlangıç parametrelerinden "Stok maliyet hesap şeklinin" seçilmiş olması gerekmektedir (8.1.1 mödülü).

Mikro Yazılımevi'nin muhasebe paket programı olan Mıkrogen programında yeni yıl açılışı yapmak için;

8. Sistem programları,
3. Dönemsel işlemler,
1. Yeni yıl işlemleri programı çalıştırılır.

Böylece şirket parametreleri-hesap kartları-kdv hesap kodları ve gelir-gider merkez kodları yeni yıla devir olarak aktarılır.

Kapanış işlemleri ise istenildiği zaman yapılabilir ve bunun için sırayla;

8. Sistem programları,
3. Dönemsel işlemler,
2. Kapanış ve devir programı çalıştırılır.

İşlem bitince;

1. Muhasebe fişleri,
1. Muhasebe fişi programına girilir. Kapanış işlemini yapmak için muhasebe fiş tipi "kapanış fişi" seçilir ve CTRL+F tuşuna basılarak dosya adına KAPANIS.FIS (Türkçe karakter kullanılmadan) yazılır. Hesapların bakiyeleri gelir ve F1 tuşu ile kaydedilir.

Yeni yılda açılış fişini kesmek için ise;

1. Muhasebe fişleri
1. Muhasebe fişi programına girilir. Açılış işlemini yapmak için muhasebe fiş tipi "açılış fişi" seçilir ve CTRL+F tuşlarına basılıp dosya adı olarak ACILIS.FIS (Türkçe karakter kullanılmadan) yazılır. Bu işlemden sonra açılış kaydı gelir ve F1 tuşu ile kaydedilir.

Bu işlemler neticesinde eski yılda kapanış yeni yılda açılış fişleri oluşturulmuş olur.
Eklenme Tarihi : 23.06.2015   Okunma Sayısı : 4933
Anahtar Kelimeler : Mikro, Standart Seri, Mikro v8, 8.53Önceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım