+90 (212) 659 25 70
Mikro Bayi

Standart seride olup, Ekonomik seride bulunmayan özelliklerAşağıda listelenmekte olan bölüm ve özellikler, bizim hızlı bir tarama süreci neticesinde elde ettiğimiz bilgiler olduğunu önemle hatırlatmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere yazılım geliştirme  dinamik bir süreç olup, her gün gerek mevzuattaki değişiklikler gerekse müşteri talepleri doğrultusunda yeni ilaveler/değişiklikler yapıldığından bazı bölümlerin eksik kalması normal karşılanmalıdır. Fakat bu haliyle bile Ekonomik Seri bize yeter demeden önce fikir sahibi olabiliceğinizi düşünüyoruz...

BİRDEN FAZLA DEPO TAKİBİ : Ekonomik seride birden fazla depo takibi yapma imkanı olmadığı halde, Standart Seri’de (en fazla) 20 adet depo takibi mümkün olmaktadır.

STOK BİRİMLERİ TANIMLAMA : Ekonomik Seride birden fazla stok brimi tanımlama olmadığı halde, Standart Seride (en fazla) 4 Adet stok brimi tanımlamak mümkündür.

EXIM : Veri tabanındaki tablolar/bilgiler ister Mikro türünde istenirse de ASCII ve XML formatında alınıp verilebilir. Böylece başka yazılımlara bilgi gönderme imkanına sahip olunmaktadır.

DB YEDEK : Oluşturulan firma bilgileri program içinden yedeklenebilir. Oluşturulan yedek dosyası kayıt ortamında fazla yer kaplamaması için ZIP dosyası haline getirilmektedir.

BARKOD ETİKET ÇIKARTMA : Bu modül sayesinde stok modülünde tanımlanan kartlara ait barkodların dökümü, istenilen adetlerde alınabilmektedir.

PARTİ-LOT TAKİBİ : İplik, kumaş, paslanmaz gibi sektörlerde gelen stok partileri, çıkışlarda bölerek satılarak o parti ile kalan stok miktarları izlenilebilir.

SERİ NO TAKİBİ : Elektronik ürünlerin seri no’larının ya da GSM telefonlarının e-mei no’larının giriş ve çıkışları evrak aşamasında işlenerek daha sonra belirtilen stokların seri no bazında durumlarının izlenebilmesidir.

ASORTİ TAKİBİ : Hazır giyim ve ayakkabıcılık sektörü gibi sektörlerdeki kalite, beden, renk takibine yönelik işlemler ve raporlamaları içerir.

SAYIM VE FİRE FİŞLERİ : Dönem içinde oluşan miktarsal stok farklılıklarını denkleştirmek amacına yöneliktir.

STOK ANA VE ALT GRUP OLUŞTURMA : Stokları belirli gruplar altında toplamaya yöneliktir. Örneğin; otomotiv sektöründe markalara göre yedek parçalar gruplandırılabilir.

STOK FÖYLERİ :  En sık kullanılan bölümlerden biridir. Stok hareketlerini ekrandan izleyebilmek son durum ve detaylarına bakabilmeye, gerektiğinde hızlı bir şekilde hareketin evrağına ulaşabilmeyi sağlar. Belirtilen evrağa ulaşmak için, hareket üzerinde Enter tuşuna basmak yeterlidir.

SİPARİŞ TAKİBİ : Alınan ve verilen siparişler girilerek, bu sipariş fişlerinin irsaliye ve faturaya aktarılabilir,karşılanamayan yada eksik karşılanan siparişler takip edilebilir,kalan miktar bir sonraki işlemde getirilebilir.

İHRACAT – İTHALAT ALIŞ SATIŞ İŞLEMLERİ : İhracat-ithalat tanıtım kartı ile tanımlanan şartlara göre ihracat – ithalat faturaları maliyetler yansıtılarak takip edilebilir.

KONSİNYE TAKİBİ : Tanıtım amaçlı alınan-verilen konsinye ürünler takip edilebilir. Bölüme konu olan ürünler için ihtiyaç duyulan raporlamalar yapılabilir.

GENEL AMAÇLI FATURA : Genel amaçlı fatura ile stok, hizmet, satınalma ve satış modüllerinde ortak olarak kullanılmakta olup, farklı içeriklerde olan faturalarınızı tek bir ekrandan çalıştırabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari firmalarınıza toptan satış/alış faturası ile hizmet satış/alış faturası kesiliyorsa, her fatura girişi için, ilgili fatura evraklarına menüden ulaşmak yerine, bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırılır. Böylece istenilen özellikteki fatura evrakını seri bir şekilde ekrana çağırıp girişleri yapılabilir.

STOK KARTLARI TOPLU DEĞİŞİKLİK : Stoklarınız için tanıtım kartının Pozisyon bayrakları ekranından belirlediğiniz, raf etiketi, elektronik etiket tipi, etiket, satış, sipariş vb parametrelerin, bunun yanı sıra yine stok tanıtım kartının ana ekranından belirlediğiniz, ana grup kodu, alt grup kodu, ana sağlayıcı, model kodu, ana hammadde kodu, vb parametrelerin tanımlamalarını toplu olarak değiştirebileceksiniz. Dolayısıyla söz konusu değişiklikleri her stok için tek tek yapmak yerine bu program sayesinde toplu olarak yapabileceksiniz.

STOK KOD YAPILARI TANIMLAMA : Standart bir stok kod yapısı uygulamalarına yönelik otomatik stok kodu oluşturulabilinir.

TOPLU STOK KARTI AÇMA : Tanımlanmış kod yapısına göre otomatik olarak toplu olarak stok kartları açılabilir.

STOKLARDA İLAVE MALİYETLENDİRME İŞLEMLERİ : Stokların maliyet hesaplamalarında etkili olan dolayısıyla bu maliyetlere yansıtılması gereken giderlerin girişleri yapılabilir. Böylece stok maliyetlerini her türlü gideri göz önünde bulundurarak gerçek değerleriyle ortaya koyabileceklerdir. Özellikle üretime yönelik çalışan firmalar için işlevsel olabilir. Çünkü üretim sürecinde stok maliyetlerinde işçilik ve genel üretim giderleri haricinde nakliye gideri hamaliye gideri gibi farklı farklı giderlerde etkili olabilmektedir.

STOK YÖNETİM MODÜLÜ : Tüm stoklarınızın tanıtım kartından girdiğiniz kart bilgilerini, barkod kartları, depo kartları,parti-lot kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, stok tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Bu yönetim ekranında kullanıcılarımızın istedikleri özelliklere sahip stokları listeleyebilmeleri pek tabi ki mümkündür.

DÖNEMSEL DURUM MAL.VE KARLILIK RAPORLARI : Stokların aylık,yıllık ya da belli tarih arasında değişik maliyetlendirme yöntemleri ile alış satış farları reel karlılığını izlemeye yönelik raporlar,analizler verir.

FİNANSAL STOK RAPORLARI : Bu raporlama menüsü standart seride sektör özelliklerine göre standart seride ayrıntılı raporlar alabilme imkanı sağlamaktadır.

FATURA DETAYLI STOK ÇIKIŞ RAPORU : Standart seride bulanan bu özellik, ekonomik seri de bulunmamaktadır.

STOK GİRİŞ-ÇIKIŞ KARŞILAŞTIRMA RAPORU : Bu rapor ile parametreler ekranından yapılan seçimler doğrultusunda stoklarının giriş ve çıkış miktarları ile tutarlarını  istenilen gruplara göre sıralı olarak ve grup toplamları da alarak listeleyebileceklerdir. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. Ekonomik seride bulunmamaktadır.

ALIŞ-SATIŞ DAĞILIM ANALİZLERİ : Verilen stok kod yapısına göre görmek istediğiniz stokların tüm stoklara olan oransal dağılımı.

SATIŞ DAĞILIM TABLOSU : Bu  program, herhangi bir cari grubuna, bir veya bir kaç stok grubundan yapılan satış cirolarını tutar ve yüzde olarak gösteren satış dağılım tablosudur.

STOK DÖNEM FALİYET ANALİZİ : Bu analiz programı ile, herhangi bir stokunuzun, dönemler bazında toplam hareket miktarları listelenecektir. Örneğin bir stokunuzdan mayıs ayında ne kadar alım-satım yapıldığını, ne kadar fire verildiğini ve o dönemdeki mevcut miktarını bu programdan takip edebilirsiniz.

GRAFİK MODÜLÜ : Miktarsal, finansal, stok grubuna, cari grubuna satış grafikleri alınabilir.

SAYIM İŞLEMLERİ : Belirli dönemlerde ya da zamanlarda depolarınızda yapmış olduğunuz stok sayımlarında çıkan farkları düzeltmeye yönelik işlem fişleridir.

STOK ENFLASYON MUHASEBESİ UYARLAMARI : Standart seride bulanan bu özellik, ekonomik seri de bulunmamaktadır.

ANA CARİ TANITIM KARTLARIYLA FARKLI SEVK ADRESLERİ : Müşterinin aldığı ürünler farklı yerlerdeki depolarına irsaliye ile sevk edip, faturası merkez adresine kesilebilir.

CARİ HESAP KAPAMA : Girilen faturaları girilen tahsilat yada tediye ile eşleştirerek kapatabilme.

CARİ HESAP ANALİZ KARTI : Cari firmalarınızın tüm bilgilerini, yani gerçekleştirmiş olduğu tüm hareket özetlerini, bu hareketler sonrasında ki borç ve alacak bakiyelerini, kapanan borç ve alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları ile bunlara uygulanan vade farklarını, en çok işlem yapmış olduğu stokların hareketlerini, yaşlandırma parametrelerinden yapılacak seçime göre bakiye ve risk yaşlandırma tablolarını  günlük aylık haftalık vb. şekilde tek bir ekrandan inceleyebilmenize olanak tanır.

CARİ FÖYLERİ : Hareket,sipariş,risk durumları gibi durum takibini kolaylaştırmaya yönelik ekran raporları.

CARİ YÖNETİM  MODÜLÜ : Vereceğiniz kriterler doğrultusunda carilerinizin tanıtım kartından girdiğiniz kart bilgilerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır.

ALINAN – VERİLEN SİPARİŞ TESLİMAT RAPORLARI :Alınan ya da verilen siparişlerin karşılanmasına ve kalan siparişlerin durumunu izlemeye yönelik raporlardır.

SİPARİŞ TAHMİNLERİ : Bu raporlama menüsü ile sipariş seviyeleri,durumları, ihtiyaçları, v.b., raporlamalar alınabilir.

FİYAT KONTROL RAPORU : Stoklarınızın satış fiyatları ile satın alma şartı evrakı doğrultusunda oluşturulan alış fiyatlarının ve gerçek ile hedef kar oranlarının karşılaştırıldığı bir fiyat kontrol raporudur. Stok kod ve isimleri, stokların satış fiyatları, stok tanıtım kartından girilen hedef kar oranı ve bu satın alma şartından gelen alış fiyatları, alış fiyatı ve satış fiyatı dikkate alınarak hesaplanan gerçek kar oranı, oranlar arasındaki fark bilgileri yer alır. Böylece  stoklarınızdan elde etmeyi hedeflediğiniz kar ile, gerçekleşen kar oranlarını karşılaştırma imkanı bulabilirsiniz.

MAL ALIŞ DAĞILIM RAPORLARI : Cari bazında ya da stok bazında istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz cari firmalardan aldığınız malları miktar ve tutarları ile birlikte listeleyebilecek-siniz. Böylece hangi carilerden hangi stokları satın aldığınızı ayrıntılı olarak görebileceksiniz.

GÜNLÜK HAREKET VE BAKİYELERİ RAPORU : Bu rapor ile tanımlamış olduğunuz carilerin,bankaların istediğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek ve dolayısıyla hangi gün, hangi işlem gerçekleşmişse detaylı olarak listeleyebilirsiniz.

DÖNEMLER BAZINDA CARİ DURUM RAPORLARI : Bu rapor ile carilerinizin sorumluluk merkezi bazında aylık durumlarını izleyebilirsiniz.

İRSALİYE VE SİPARİŞ DETAYLI DURUM RAPORU : Bu rapor ile carilerinizin sorumluluk merkezi bazında aylık durumlarını izleyebilirsiniz.

VADE FARKLI DURUM RAPORU : Cari hesap tanıtım kartındaki vade farkı oranına bakarak cari durum raporuna vade farkını hesaplayarak rapor alınabilir.

ADAT DURUM RAPORU : Adat; cari firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat durum raporu, parametreler ekranından gireceğiniz cari firmalara ait adat bilgilerini hareket detayları olmaksızın özet olarak listelemektedir.

CARİ PERFORMANS DURUM RAPORU : Cari firmaların sipariş bilgilerine ilişkin verileri toplu olarak sunacak ve buna göre cariler arasında siparişler ve vadelerine göre yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır.

TARİH ARALIKLI CARİ ALIŞ RAPORU : Standart seride bulanan bu özellik, ekonomik seri de bulunmamaktadır.

TARİH ARALIKLI CARİ SATIŞ RAPORU : Standart seride bulanan bu özellik, ekonomik seri de bulunmamaktadır.

CARİ KUR FARKI EKSTRESİ :Standart seride bulanan bu özellik, ekonomik seri de bulunmamaktadır.

KDV DURUM RAPORLARI : Stoklarınıza ilişkin tanımlamış olduğunuz KDV hesaplarının durumlarını parametreler ekranından belirleyeceğiniz detaylar doğrultusunda inceleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli özelliği, KDV tutarlarının ticari hareketlerden derlenerek hazırlanmasıdır. Örneğin sadece alış hareketlerinize ilişkin KDV hesaplarının detaylarını inceleyebileceğiniz gibi, sadece satış hareketine yönelik KDV hareketlerini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu evrak cinslerine göre de detaylandırabilecek (toptan perakende vb.), hatta istediğiniz tarih aralığında alabileceksiniz.

STOK-MASRAF-CARİ HESAP GRUPLARI SATINALMA ANALİZ KÜBÜ : İstenilen tarihler arasında gerçekleştirilen stok ve masraf alışlarını bir çok detayı baz alarak analiz edebilebilir. Hangi aylarda ve hangi haftalarda ne kadar stok ve masraf alımının yapıldığını, Satın alımların hangi carilerle ilişki olduğunu, Hangi depolara hangi stok alımlarının gerçekleştiğini, Ürün sorumlularının kimler olduğunu, Stoklar renk ve beden detaylı takip ediliyor  ise ilgili stokların hangi renginden ne kadar satın alındığı gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır.

VERİLEN SİPARİŞ ANALİZ KÜBÜ : İstenilen tarihler arasında carilere vermiş oldukları siparişleri, Onay parametresinden ilgili seçenekleri seçerek onaylı, onaysız veya tüm siparişleri baz alarak analiz edilebilir. Şöyle ki; Hangi aylarda ve hangi haftalarda ne kadar siparişin teslim edildiği, Siparişlerin hangi carilere verildiği, Hangi depolara, hangi stok siparişlerin verildiği, Verilen siparişlerin cinsinin ne olduğu, Stoklar renk ve beden detaylı takip ediliyor  ise ilgili stokların hangi renginden ne kadar sipariş verildiği gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır.

ALIŞ ÖDEME ANALİZ KÜBÜ : Cari firmalarınızdan belirli tarihler arasında yapılan alımlarınızın ve bu alımlara karşılık yapılan ödemelerin, ödeme cinsleri bazında tutar ve yüzde olarak dökümünü alır. Bu dökümü alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek cari firmaların kod yapısını girmek, tarih sınırlarını belirlemek ve dökümü hangi döviz cinsine göre alınacağını seçmektir.

GÜNLÜK HAREKET ANALİZ KÜBÜ : Firmanın, girilen tarihler arasındaki toplam borç-alacak hareketlerini, hareket cinsleri bazında (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura, perakende fatura vb.) listeleme imkanı sağlar.

HAREKET CİNSLERİ BAZINDA CARİ HAREKET ANALİZ KÜBÜ : Parametreler ekranından kod aralığı ya da kod yapısını girerek cari firmaların (satıcılarınızın, müşterilerinizin) istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen her bir hareket cinsinin toplam borç ve alacağa oranı ile bu hareket cinslerinin ortalama vadesini cariler bazında döker.

YATIRIM TEŞVİK TAKİP MODÜLÜ : Bu bölümden kullanıcılarımız bir önceki bölümden tanımlamış oldukları yatırım teşvik kapsamında alınacak/alınan stok ve sabit kıymetlerin tanıtımını yapacaklardır. Yani yatırım teşviklerin hangi stok ve hangi sabit kıymet için alındığı bilgisi programa bu bölümden girilecektir.

PROFORMA FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ FİŞİ : Bu program ile, istediğiniz stokların fiyatlarını (stok tanıtım kartından girilen satış fiyatlarını) ve kar oranlarını değiştirebileceksiniz. Yalnız bu evraktan girilen fiyatlar direk olarak stokların kartlarını etkilemeyecektir. Bu evrak bir anlamda, kesinleşmemiş stok fiyat değişikliklerinin incelenmesine olanak tanımaktadır. Eğer proforma olarak yapılan fiyat değişiklikleri firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma fiyat değişikliği evrakından yararlanarak normal fiyat değişikliği evrakını hazırlayabileceksiniz.

FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ FİŞİ : Bu program ile, tüm stoklarınızın fiyatlarını (stok tanıtım kartından girilen satış fiyatlarını) ve kar oranlarını tek bir kalemde değiştirebilirsiniz. Fiyat değişikliğini ister belirli bir yüzde kadar, isterseniz belirli bir tutar kadar yapabilirsiniz.

SATIŞ ŞARTLARI BELİRLEME FİŞİ : Stok satışlarınızı belirli şartlar dahilinde yapabilmenize ve bu şartları  evrak genelinde belgelendirebilmenize yönelik satış şartı evrakı hazırlayabilirsiniz. İşte bu program yardımıyla kullanıcılarımız belirli bir cariye, belirli zaman dilimlerinde yapılacak satışlar için satış şartı düzenleyebileceklerdir. Örneğin; X carisine (satıcı yada müşteri olabilir) 01.10.2005 - 31.10.2005 tarihleri arasında A,B,C stokları satıldığında, bu stoklar için sırasıyla  10, 15 ve 20 YTL talep edilecektir gibi.

TEKLİFLER : Kullanıcılarımız; stok satışlarına yönelik  cari firmalara teklif evrakı düzenleyip sunacaklardır. Daha sonrasında kabul edilen teklif evrakları için sipariş düzenleyecekler hatta siparişe dönüşen tekliflerin hangileri olduğunun raporunu alacaklardır.

SMS UYGULAMALARI : Programlarımızda hazırlayacağınız şablon dosyalar sayesinde,  carilerinizin cep telefonlarına toplu mesaj göndererek istediğiniz duyurunun anında iletilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin ürünlerinizdeki yenilikler ya da yaptığınız kampanyalar hakkında toplu mesaj gönderip  carilerinizi haberdar edebilirsiniz. Aynı şekilde  carilerinizin bakiye durumlarını bildirmek için de, Toplu mesaj gönderimini etkili bir yöntem olarak kullanabilirsiniz.

PRiM SİSTEMİ TAKİBİ : Satış elemanlarınızın dilediğiniz tarihler arasında yaptıkları satışların toplam tutarını ve bu satışları karşılığında hak kazandıkları prim tutarını izleme imkanı sağlar.

BÜTÇE MODÜLÜ : Bu modül ile tahmini stok satışı,satıcı, stok satınalma bütçe planları oluşturarak, bütçe karşılaştırmaları ile ilgili raporlar alınabilir.

TAKSİTLİ SATIŞ MODÜLÜ : Perakende alışveriş mağazalarına yönelik olarak taksitli satış ve takibine yönelik işlemler ve raporlamalar yapılabilir.

PROMOSYON YÖNETİMİ : Mağaza ve marketlerde belirli gün veya saatlerde belirlenen ürünlere otomatik indirim uygulanabilir.

ROTA YÖNETİMİ : Rota yönetim modülü programlarının ilki plasiyer rota yönetimidir. Bu program ile amacımız, carilerimizi ziyaret edecek olan personellerimizi öncelikle belirledikten sonra hangi cari ile hangi personel ilgilenecek ve sonrasında bu personellerin sorumlu olduğu carileri hangi periyotlar dahilinde ziyaret edecekleri bilgisini tanımlamak, dolayısıyla ziyaret kartlarını da otomatik oluşturmaktır.

FİNANSAL SÖZLEŞME KARTI VE TAKİBİ : Finansal kiralama (leasing) bir yatırım malının (sabit kıymetlerin), mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak (bankalar yada leasing firmaları), sözleşmeler dahilinde belirtilen taksitlerle kullanım hakkının alıcıya (kiracıya) verilmesi ve yine sözleşmede belirlenen değerler (taksitler) üzerinden alıcıya geçmesini sağlama yönetimidir. Böylece sabit kıymetlerin direk satın alınması yerine kiralanarak kullanılması, firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarını karşılanmasında önemli rol üstlenir. İşte bu bölümden, finansal kiralama ile sabit kıymet alımı yapacak firmaların (kiracıların) leasing sözleşmelerine yönelik girişleri yapılacaktır. Yani alınacak sabit kıymetlerin leasing taksitlerinin ne zaman ve ne miktarda ödeneceği belirlenecektir.

PERSONEL CARİ HESABI TAKİBİ : Personel kartları açılıp, hareketleri girilerek  firma personelinin aldığı avansları,borçları,primleri ve maaş durumları kısacası personel cari durumları takip edilir.

DEMİRBAŞ TAKİBİ : Standart seride bulanan bu modül, ekonomik seri de bulunmamaktadır.

KREDİ KARTI İŞLEMLERİ : Kredi kartı ile yapılan tahsilatların kalan vadeleri bankalardaki bakiye durumları ile ilgili raporlar ve listeler alınabilir.

KASA TAHSİLAT FİŞİ : Tek fiş ile farklı hesaplardan tahsilat yapabilme.

AVANS TAHSİLAT MAKBUZU : Standart seride bulanan bu evrak, ekonomik seri de bulunmamaktadır.

DÖVİZ ALIŞ-SATIŞ BELGESİ : Standart seride bulanan bu evrak, ekonomik seri de bulunmamaktadır.

CARİ HESAP VERİLEN ÖDEME SÖZÜ KAPATMA BORDROSU : Standart seride bulanan bu özellik, ekonomik seri de bulunmamaktadır.

KUR FARKI VİRMAN DEKONTU : Dövizli hesaplarda kur farklarından kaynaklanan bakiyeleri ilgili hesaplara aktarmak için kullanılır.

BANKALAR ARASI VİRMAN DEKONTU : Banka hesapları arasındaki karşılıklı hareket için kullanılır.

GRUP ŞİRKETLER ARASI VİRMAN DEKONTU : Birden fazla firma hesabı takibi esnasında, bir firmada girilen hareketleri diğer bir firmaya aktarılmasına sağlar.

PERSONEL TAHAKKUK VİRMAN DEKONTU : Personel bordro programından entegrasyon ile gelen Personel cari hesaplarının bakiyesinin oluşturulduğu evraktır.

ÇEK-SENET TRANSFERLERİ : Mevcut çek-senetleri bir kasadan diğer bir kasaya aktarılabilir.

FİRMA HAVALE EMİRLERİ : Kendi göndereceğiniz havaleler için de bankanıza havale emri verebilmeniz mümkündür. Böylece ileride gidecek havalelerinizin ne miktarda olduğunu programınızın Analizler/Çek-senet ve nakit akış bölümlerinde yer alan raporlardan izleyebileceksiniz.

SON YAPILAN TAHSİLATA/ÖDEMEYE GÖRE C/H RAPORU : Standart seride bulanan bu özellik, ekonomik seri de bulunmamaktadır.

C/H ALACAK VE ELDEKİ MAL DENGE RAPORU : Satıcıya olan borca karşılık depodaki mevcut mal miktarı ile karşılaştırma raporu.

KUR HAREKET RAPORLARI : Standart seride bulanan bu özellik, ekonomik seri de bulunmamaktadır.

FİNANSAL OPERASYONLAR  : Müşteri çek-senetlerini ya da firma çek-senetlerini bir pozisyondan diğer bir pozisyona toplu olarak çevirmeye yönelik işlemler yapılabilir. Örneğin bankaya taka verilen müşteri çeklerini seçerek bunları ödendi ye çevirebiliriz.
Eklenme Tarihi : 23.06.2015   Okunma Sayısı : 6392
Anahtar Kelimeler : Mikro Standart Seri, Mikro Ekonomik Seri, Mikro Seri FarklarıÖnceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım