+90 (212) 659 25 70
Mikro Bayi

Sürüm 9x, 10x ve 11x (Ekonomik Seri, Standart seri ve Series 9000) devir işlemleriMikro Yazılımevi programlarında yeni yıl işlemleri iki aşamalıdır. Bu işlemlerden birincisi yeni yıl şirketinin açılışının yapılmasıdır. Yeni yıl açılışı yapıldığında, hem yeni yıl için bilgi girişlerine başlanabilir, hem de henüz tamamlanmamış olan eski yıl bilgileri girilmeye devam edilebilir. Yeni yıl açılışı ile yapılanlar işlemler; yeni yıl şirketine stok, cari, senet-çek kartlarına ait bilgilerin, parametrelerin ve evrak form tanımlamalarının aktarılması ve böylece yeni yıl şirketinin bilgi girişine hazır hale getirilmesidir.

Yeni yıl açılışından önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; eski yıl şirketinde senet ve çeklerle ilgili hareketlerin tamamlanmış olması ve personel tahakkuklarının düzenli olarak kesinleştirildiğinden emin olunmasıdır.

Yeni Yıl Açılışı Nasıl Yapılır?

Ekonomik Seri, Standart Seri ve Series 9000 programlarında yeni yıl açılışını yapmak için Mikkur, Mikrokur veya Kur9000 programını çalıştırın,
Günün tarihini ve yeni yıl açılışı yapılacak olan firmanın kodunu ilgili alanlara girin,
Çalışma yılı alanına, yeni yılı girin,
Çalışma sezonu, kullanıcı kodu ve giriş şifresi bilgilerini girip girişlerinizi onaylayın.

Yukarıda sıraladığımız bilgiler girildikten sonra ekranınız üzerine;

DevamYeni Dosyalar YaratÇıkış

seçeneklerinden oluşan bir seçenek tablosu gelecektir. Bu tablodan "yeni dosyalar yarat" seçeneğini seçilmelidir. Bu seçim yapıldıktan sonra şirket tanıtım kartı ekranı ile karşılacaksınız. Şirket tanıtım kartını ALT+S tuşları ile kaydedin. Mikkur, Mikrokur veya Kur9000 programı ekrana gelecektir. Şimdi programdan çıkıp, bu sefer çalışma yılını "eski yıl" olarak seçip, tekrar Mikkur, Mikrokur veya Kur9000'e girin. Programınızın Sistem/Dönemsel İşlemler/Devir İşlemleri/Yeni Yıl Açılışı ve Gerekli Dosyaların Kopyalanması programını çalıştırın. Ekrana gelecek seçenek tablosundan "evet, onaylıyorum" seçeneğini seçin. Firmanızın kart bilgileri, parametreleri ve tanımlı formları biraz önce açtığınız yeni yıl şirketine kopyalanacak ve açılış işleminiz tamamlanmış olacaktır.

 

2- Ekonomik Seri, Standart Seri ve Series9000'de Devir İşlemleri

Yeni yıl işlemlerinin ikinci aşaması, açılışı yapılan yeni yıl firmasına, eski yıldaki bilgilerden alınan ve artık yeni yıl firmasında "dönembaşı değerleri" olacak bilgilerin aktarılmasıdır. Bunu devir işlemleri olarak adlandırıyoruz.

Yeni yıl açılışı yapıldıktan hemen sonra devir işleminin yapılması zorunlu değildir. Bu işlemi daha sonrada yapmak mümkündür (hem eski yılı firmasında çalışmayı sürdürüp hem de yeni yıl şirketinde bilgi girişine devam edilebilir).

Aşağıda Ekonomik Seri, Standart Seri ve Series 9000 programlarında devir işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamaları bulacaksınız. Ancak devir işlemlerine başlamadan önce istenmeyen durumlarla karşılaşmamanız için bir kaç önerimiz olacak;

1- Programın yüklü olduğu tüm dosyalar yedeklenmelidir,
2-Devir işlemleri sistemde belli bir yer kullanacağı için sabit diskte yeterli miktarda yer olup olmadığı kontrol edilmelidir,
3-Maliyetlendirme işlemleri bitmiş olmalıdır,
4-Devir işlemine başlamadan diğer kullanıcıların devir yapılacak firmada çalışması engellenmelidir,
5-Hareket dosyaları kontrol edilmeli gerekirse bu dosyalar için güncelleme yapılmalıdır.

Aşağıda anlatılan stok ve cari devirleri birkaç şekilde olup, kullanıcı bunlardan birini tercih etmelidir.

  • Stok için fifo veya standart devirden birini, cari için de bakiyelerle veya standart cari devrinden biri çalıştırılmalıdır.
  • Devir işlemleri kuruluş programındaki sistem/dönemsel işlemlerdeki devir işlemlerinden yapılır. Fakat programlar çalıştırılmadan önce çalıştığınız firmanın yeni yıl açılışı yapılmış olmalıdır. Eğer yeni yıl açılışı yapılmamış ise program; 11 Tanımlanan Dosya Geçersiz mesaj verecektir.

Devir işlemleri için kuruluş programından (Mikkur, Mikrokur veya Kur9000) eski yıl şirketine yılın son gününün tarihi ile girilerek devir işlemleri çalıştırılabilir.

 

Stok ve cari devirleri ile ilgili programlar aşağıda açıklanmıştır.

2.1 Stok Hareketleri Devri

Devir işlemleri menüsünün ilk programı ile stok hareketlerinin yeni yıla devri yapılacaktır. Bu işlem yapılmadan önce tüm stok giriş çıkış hareketleri bitmiş olmalıdır. Son envanter değerleri ve maliyetler kontrol edilmeli, maliyetlendirilmemiş stok hareketleri var ise maliyetlendirilmeli, envanterde bir maliyet sapması var ise, stok hareketlerinin devrinden önce kuruluş programından (Mikkur, Kur9000 veya Mikrokur) stokhar._bf dosyası güncellenmelidir.

2.1.1 Standart Stok Devir

Stok hareket devri programlarından ilki standart stok devridir. Bu program yardımıyla, stok hareketlerinin yeni yıla devri yapılacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza devir parametrelerinin girileceği bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki giriş alanları aşağıda açıklanmıştır;

Devir Fişi Seri No: Devrettiğiniz hareketleri yeni şirketinizde devir fişi olarak görebilirsiniz. Bu alana, devredilen hareketlerin yeni şirketteki devir fişinde hangi seri numarası ile yer alacağını girmelisiniz. Örneğin A, B gibi.

Devir Fişi Tarihi: Bu alana günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Sizden istenilen, devir işlemleri sonrasında oluşturulan devir fişinin tarihini girmenizdir. Eğer ekranda görüntülenen tarih uygun ise, bu alana tuşuna basarak geçiniz. Değilse devir fişi tarihini kendiniz giriniz.

Devir Fişi Kalem Adedi: Devir işlemleri sonrasında yeni açtığınız şirkette bir devir fişi oluşacağını söylemiştik. Eğer stok hareketleriniz çok fazla ise, tüm hareketlerin aynı devir fişinde yer alması, sizin fişi incelemenizi zorlaştıracaktır. Bu durumda devir fişinde maksimum kaç kalem yer alacağını girebilirisiniz. Kalem adedi girilince, bir devir fişine girilen adet kadar hareket atanacak, kalan hareketler yeni bir devir fişine atılacaktır. Örneğin yıl sonunda ortalama 250 kalemin devri yapılacak. Bu 250 kalemi tek bir fişte incelemeniz oldukça zor. Bu yüzden bu alana -100- rakamını girdiniz. Bu durumda yeni şirkette sıra numaraları farklı 3 adet devir fişi yaratılacaktır.

Devir Fişi
Seri No
Devir Fişi
Sıra No
Kalem Adedi
 
A1100
A2100
A350

Evet, bu alana da ilgili girişi yapıp tuşuna bastığınızda devir işlemi başlamış olacaktır. Devir işlemi her depo bazında ayrı ayrı yapılmaktadır. Yani 3 tane deponuz varsa önce 1. Depodaki kalemler, sonra da 2. ve 3. Depodaki kalemler devredilecektir. Depo isimlerini yeni şirketteki devir fişinde görebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda da devri yapılan stokların depoları ve devredilen kayıt sayıları hızlı bir şekilde görüntülenecektir.

 

2.1.2 Eldeki Stokların Tarih ve Birim Fiyatları İle Devri

Devir programlarından ikincisi, stokları fifo’ya göre devretmektedir. Bu programla devir yapıldığında, stoklarınız en son alım tarihinden başa doğru taranacak (toplam stok miktarı bulunana dek) ve devir işlemleri de yeni şirketteki devir fişine bir kaç kalem halinde yazılacaktır. Örneğin STK0001 kodlu stokunuzdan elinizde 1000 adet mevcut. Bu 1000 adet stok;

01.06.2005’de300 adet20.-YTL
25.06.2005’de500 adet25.-YTL
18.10.2005’de200 adet30.-YTL

alımlarının toplamı. Bu programla devir yaptığınızda, en son alımdan (18.10.2005’deki) alımdan itibaren geriye doğru ve toplam stok miktarı bulunana dek bütün alımlar yeni seneye birim fiyatlarıyla birlikte devredecektir. Dolayısıyla yeni şirkette oluşturulacak devir fişinde, her alım ayrı ayrı (örneğimizi dikkate alırsak 3 kalem halinde) yer alacaktır.

 

Eldeki stokların tarih ve birim fiyatlarıyla nasıl devredildiğini açıklamaya çalıştık. Devir işlemi için girilmesi gerekli parametreler, standart stok devriyle aynıdır. Bu yüzden parametre girişlerini ayrıca açıklamıyoruz.

2.2 Cari Hareketlerin Devri

Devir işlemleri menüsünün ikinci seçeneğinden, cari hesap bakiyelerinin yeni yıla devri yapılacaktır. Bu işlemden önce tüm cari evrak işlemleri bitmiş, bakiyeler kontrol edilmiş olmalıdır. Eğer bakiyelerde bir tutarsızlık görülüyor ise cari hareketler dosyası (carihar._bf dosyası) kuruluş programından (Mikkur, Kur9000 veya Mikrokur) güncellenmelidir.

2.2.1 Banka-Kasa-Personel Hesapları Devri

Banka, kasa ve personellerin kümülatif bakiyeleri ile yeni yıla devredildiği bölümdür. Programa girdiğinizde öncelikle devir parametrelerini girmeniz gerekir. Bu parametreler aşağıda açıklanmıştır;

Banka-Kasa-Personel İçin Devir Fişi Seri No’su: Devrettiğiniz banka, kasa ve müşteri bakiyelerini yeni şirketinizde FİNANS Modülü/Evraklar/Açılış Fişi evrakından izlemeniz mümkündür. Banka-kasa ve personel için devir işlemi sonrasında oluşturulacak açılış fişlerinin seri numaralarını bu alanlara girmelisiniz. Örneğin bankalar için B, kasalar için K, personeller için P seri numaralarını girebilir veya hepsine aynı seri numarasını da verebilirsiniz.

Devredilsin mi?: Devir işlemini gerçekleştirebilmek için banka-kasa-personel satırlarının sol taraflarında ayrı satırlarda yer alan alanlar tıklanmalı ve açılacak pencereden -evet- seçimi yapılmalıdır. Eğer bunlardan bir cari cinsinin devri sonraya bakılacaksa parametreyi -hayır- olarak seçmeniz yeterlidir.

Devir Fişi Tarihi: Bu alana günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Sizden istenilen, devir işlemleri sonrasında oluşturulan devir fişinin tarihini girmenizdir. Eğer ekranda görüntülenen tarih uygun ise, bu alanı tuşuna basarak geçiniz. Değilse devir fişi tarihini kendiniz giriniz.

Devir Fişi Kalem Adedi: 2006 yılında yaratılacak açılış fişinin satır sayısıdır. İsteğe bağlı bir değer girilebilir.

2.2.2. Standart Cari Devir

Cari hesap bakiyelerinin yeni yıl şirketine devredileceği bölümdür. Bu bölümden devir işlemi yapıldığında, cari hareketlerin sadece kümülatif bakiyeleri devredilecektir. Yani bakiyeyi oluşturan hareketler yeni şirkette tek tek yer almaz. Her bir cari açılış fişinde tek satır yer alır.

Devir işlemini başlatmadan önce girilmesi gereken parametreler vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışalım;

Müşteriler-Satıcılar-Diğer Cari İçin Devir Fişi Seri No’su: Devrettiğiniz müşteri, satıcı ve diğer cari hareketlerini yeni şirketinizde FİNANS Modülü/Evraklar/Açılış Fişi evrakından izlemeniz mümkündür. İşte her bir cari hesap için devir işlemi sonrasında oluşturulacak açılış fişlerinin seri numaralarını bu alanlara girmelisiniz. Örneğin müşteriler için M, satışlar için S, diğer cariler için D seri numaralarını girebilir veya hepsine aynı seri numarasını da verebilirsiniz.

Devredilsin mi?: Devir işlemini gerçekleştirebilmek için müşteri, satıcı ve diğer cari satırlarının sol taraflarında ayrı satırlarda yer alanlar tıklanmalı ve açılacak pencereden -evet- seçimi yapılmalıdır. Eğer bunlardan bir cari cinsinin devri sonraya bırakılacaksa parametreyi -hayır- olarak seçmeniz yeterlidir.

Devir Fişi Tarihi: Bu alana günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Sizden istenilen, devir işlemleri sonrasında oluşturulan devir fişinin tarihini girmenizdir. Eğer ekranda görüntülenen tarih uygun ise, bu alanı tuşuna basarak geçiniz. Değilse devir fişi tarihini kendiniz giriniz.

Evet, yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişi yapıp tuşuna bastığınızda devir işlemi başlamış olacaktır. Devir işlemi sırasında devredilen cari gruplarının ve cari cinslerinin adı ile, devredilen kalem sayısı ekranda hızlı bir şekilde görüntülenecektir.

2.2.3 Standart Cari Devir (Sorumluluk Merkezi Detaylı)

Cari hesap bakiyelerinin sorumluluk merkezlerine göre yeni yıl şirketine devredileceği bölümdür. Bu bölümden devir işlemi yapıldığında, cari hesap bakiyeleri kaç sorumluluk merkezinde görülüyorsa, her bir cari devir bakiyeleri ile birlikte sorumluluk merkezi sayısı kadar açılış fişinde yer alır. Örneğin C001 kodlu cari 3 ayrı sorumluluk merkezi ile hareket görmüş ve bakiyesi 100 YTL. Buna göre devir yapıldığında, bakiyeyi oluşturan hareketler hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştirmiş ise, devir sonrası oluşacak açılış fişinde bu detayları ile yer alacaktır;

Cari
Kodu
BakiyeSorumluluk
Merkezi Kodu
 
C0135SRM01
C0120SRM02
C0145SRM03

Programın çalışma şekli ve parametre giriş alanları standart cari devir ile aynı olduğundan tekrar açıklamıyoruz.

 

2.2.4 Cari Hesap Bakiyelerinin Vade Tarihleriyle Devri

Cari hesap bakiyelerinin bakiyeyi oluşturan vade tarihleri ile birlikte açılış fişine tek tek yazıldığı bölümdür. Bu program ile devir işlemi yapılırken, Kur9000 (Mikkur, Mikrokur)/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümündeki “otomatik hesap kapama şekli” parametresi de dikkate alınacaktır. Buna göre eğer otomatik hesap kapama şekli “ilk fatura önce kapanır” seçilmiş ise, bakiye bulunana dek son evrak tarihinden geriye doğru gidilerek evraklar taranacak ve açılış fişine tek tek yazılacaktır. Otomatik hesap kapama şekli “ilk vade önce kapanır” seçilmiş ise, bu durumda bakiye bulunana dek en büyük vadeden küçüğe doğru gidilecek ve açılış fişine satır satır yazılacaktır.Programın çalışma şekli ve parametre giriş alanları standart cari devir ile aynı olduğundan tekrar açıklamıyoruz.

2.2.5 Cari Hesap Bakiyelerinin Adat Vadesi İle Devri

Bu program cari hareketleri bakiyeyi bulana dek tarayacak ve ortalama vadelerini alarak yeni yıla devredecektir. Başka bir ifade ile, yeni yıl şirketindeki açılış fişinde her bir cari için tek satırlık bir devir bakiyesi görülecek ve bu bakiyenin vadesi hareketlerin ortalama vadesi olacaktır. Programın çalışma şekli ve parametre giriş alanları standart cari devir ile aynı olduğundan tekrar açıklamıyoruz.

2.3 Sipariş Hareketleri Devri

Sipariş devir hareketleri programı ile, sipariş hareketlerinin yeni yıla devri yapılacaktır. Bu programın çalıştırılması ile birlikte sipariş hareketleri için yeni yıl şirketinde _DVR seri numarası ile alınan ve verilen sipariş fişleri otomatik olarak yaratılacaktır.

2.4 Konsinye Hareketleri Devri

Konsinye sipariş hareketlerin yeni yıl devrinin yapıldığı bölümdür. Programa girildiğinde başka hiç bir işlem yapmaya gerek kalmadan konsinye hareketler yeni yıl şirketine devredilmeye başlayacaktır.

2.5 Atik Kartları Devri

FİNANS veya MUHASEBE modüllerinden girilen demirbaş kartlarının yeni yıl şirketine devri bu bölümden yapılacaktır. Atik kartları 2 şekilde devredilebilir; birincisi devreden değeriler hariç (demirbaş kartındaki devir bilgileri olmadan) devir, ikincisi ise devreden değerleri ile birlikte (demirbaş kartındaki devir bilgilerini de alarak) devirdir. Her iki programa girildiğinde devir işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

2.6 Akaryakıt Hareketleri Devri

Devir işlemleri menüsünün bu bölümünden akaryakıt stok hareketlerinin yeni yıla devri yapılacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza iki seçenekli bir alt menü çıkacaktır.

2.6.1 Standart Akaryakıt Devir

Bu program yardımıyla akaryakıt stok hareketlerinin yeni yıla devri yapılacaktır. Devir işlemini başlatmadan önce, yeni sene için şirket açmayı unutmayınız. Programa girdiğinizde karşınıza “devir parametreleri” başlıklı bir pencere gelecektir. Devir işlemini için bu pencereden girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır.

Devir Fişi Seri No: Devrettiğiniz akaryakıt hareketlerini yeni şirketinizde devir fişi olarak görebilirsiniz. Bu alana, devredilen hareketlerin yeni şirketteki devir fişinde hangi seri numarası ile yer alacağını girmelisiniz. Örneğin A, B gibi.

Devir Fişi Tarihi: Bu alana günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Sizden istenilen, devir işlemleri sonrasında oluşturulan devir fişinin tarihini girmenizdir. Eğer ekranda görüntülenen tarih uygun ise, bu alana tuşuna basarak geçiniz. Değilse devir fişi tarihini kendiniz giriniz.

Devir Fişi Kalem Adedi: Devir işlemleri sonrasında yeni açtığınız şirkette bir devir fişi oluşacağını söylemiştik. Eğer akaryakıt stok hareketleriniz çok fazla ise, tüm hareketlerin aynı devir fişinde yer alması, sizin fişi incelemenizi zorlaştıracaktır. Bu durumda devir fişinde maksimum kaç kalem yer alacağını girebilirisiniz. Kalem adedi girilince, bir devir fişine girilen adet kadar hareket atanacak, kalan hareketler aynı seri numaralı fakat farklı sıra numaralı devir fişine atılacaktır.

2.6.2 Eldeki Akaryakıtların Tarih ve Birim Fiyatları İle Devri

Devir programlarından ikincisi, akaryakıt stoklarını fifo’ya göre devretmektedir. Bu programla devir yapıldığında, stoklarınız en son alım tarihinden başa doğru taranacak (toplam akaryakıt miktarı bulunana dek) ve devir işlemleri de yeni şirketteki devir fişine bir kaç kalem halinde yazılacaktır. Örneğin S001-Süper Benzin stokunuzdan elinizde 10.000 litre mevcut. Bu 10.000 litre stok;

01.12.2005’de3000 litre7.620.-YTL
10.12.2005’da2000 litre5.120.-YTL
25.12.2005’da5000 litre12.900.-YTL

alımlarının toplamı. Bu programla devir yaptığınızda, en son alımdan (25.12.2005’deki) alımdan itibaren geriye doğru ve toplam akaryakıt miktarı bulunana dek bütün alımlar yeni seneye birim fiyatlarıyla birlikte devredecektir. Dolayısıyla yeni şirkette oluşturulacak devir fişinde, her alım ayrı ayrı (örneğimizi dikkate alırsak 3 kalem halinde) yer alacaktır.

 

Eldeki stokların tarih ve birim fiyatlarıyla nasıl devredildiğini açıklamaya çalıştık. Devir işlemi için girilmesi gerekli parametreler, standart stok devriyle aynıdır. Bu yüzden parametre girişlerini ayrıca açıklamıyoruz.

2.7 Muhasebenin Devri

Muhasebenin "dönemsellik" temel kavramının özel bir önemi vardır. Bu dönem çoğu durumda bir takvim yılı ile özdeştir. Ancak muhasebeci için bu dönem bazı durumlarda on yedi aylık bir zaman sürecini içerebilmektedir. Bu süreçte yer alan işlemleri aşağıdaki gibi üç ana başlıkta toplamak mümkündür.

Dönem Başındaki Durum: Dönem başında muhasebecinin yaptıkları iki grupta toplanmaktadır.

Hazırlık Faaliyetleri:
- Muhasebesi yapılacak işletme ile ilgili defterlerin tasdik edilmesi,
- Uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
- Maliyetlendirme döneminin ve yönteminin belirlenmesi,
- Alt hesap politikalarının belirlenmesi.

Uygulamalar:
- Açılış kaydının yapılması,
- Reeskontların iptal edilmesi,
- Sınıflandırma geri dönüş kayıtlarının yapılması.

Dönem İçindeki Durum:
Muhasebeci tarafından dönem içinde gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

Genel Olarak:
- Muhasebeye konu olayların yakalanması,
- Muhasebeye konu olayların sınıflandırılması,
- Muhasebeye konu olayların kaydedilmesi,
- Muhasebeye konu olayların zaman zaman özetlenmesi (Mizan),
- Devlete olan bildirimlerin yapılması ve gerekli yükümlüklerin yerine getirilmesi.

Özel Olarak:
Cari dönem sonuçlarının bilançoya aktarılabilmesi için önceki dönemin sonucunu yansıtan 59 nolu hesap grubunun uygun görülen bir zamanda boşaltılması ve cari dönem için hazır hale getirilmesi.

Dönem Sonundaki Durum:
Dönem sonu tüm işletmeler için oldukça önem taşır. Çünkü işletme ile ilgili olarak dış dünyaya açılacak bilgilerin derlenmesi dönem sonunda gerçekleştirilir. Özellikle bilgisayarlı muhasebe sistemlerinin hakim olduğu ortamlarda işlemlerin gerçekleştirilme sırası oldukça önem kazanmaktadır. Bu sıra aşağıdaki biçimde gerçekleştirilirse daha az sorunla karşılaşıldığı konusunda yeterli tecrübeler söz konusudur.

1- Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi
Dönem sonu işlemlerine başlamadan önce yapılması gereken ilk iş, genel bir mizanın düzenlenmesidir. Bu mizandaki bilgilerin ayarlamaya tabi tutulması, o mizanın geçici olduğunu ortaya koymaktadır.

2- Envanter Süreci
Bu süreçte yer alan faaliyetler, genel geçici mizanda yer alan rakamların gelir tablosu ve bilanço ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi demektir. Bunun için tüm unsurlar sınıflandırma, değerleme ve tam açıklama kurallarına uyum sağlama açısından gözden geçirilirler.

3- Kapanış Süreci I
Kapanış sürecinin birinci aşamasında yansıtma hesapları maliyetleme yapmak amacıyla açılır ve 15 nolu hesap grubundan 62 nolu hesap grubuna gerekli aktarmalar yapılır.

4- Raporlama Süreci I
Raporlama sürecinin birinci aşamasında, yansıtma hesapları kapatılmadan, Şatışların Maliyeti Tablosu düzenlenmesi gerekir.

5- Kapanış Süreci I
Kapanış sürecinin ikinci aşamasında 7 no’lu hesap grubunda yer alan her türlü birikim ve yansıtma hesabı kapatılır.

6- Vergilendirme Süreci
Sadece Kurumlar Vergisi mükelleflerinde geçerli olmak üzere, dönemin kazançları vergilendirilir ve691-370 no.lu hesaplara kaydedilir.

7- Raporlama Süreci II
Vergilendirme sürecinin arkasından Gelir Tablosu mutlaka düzenlenmelidir.

8- Kapanış Süreci III
Gelir Tablosu düzenlendikten sonra 600-689 arasında yer alan hesapların 690 no.lu hesap ile kapatılması sağlanır.

9- Raporlama Süreci III
Gelir ve gider hesaplarının 690 no.lu hesap ile kapatılmasının sağlanmasından hemen sonra Kar Dağıtım Tablosunun düzenlenmesi sağlanmalıdır.

10- Kapanış Süreci IV
Kapanış süreci aynı zamanda bilançoya geçiş sürecidir. Bunun için iki aşamalı bir süreç yaşanır. Bununla ilgili olarak önce, 690 ve 691 no.lu hesaplar 692 no.lu hesapla kapatılır,

Daha sonra 692 no.lu hesabın bakiyesi 59 no.lu hesap grubuna aktarılır. 692 no.lu hesabın borç ve alacak bakiyesine göre 591 veya 590 no.lu hesaplara aktarma yapılır.

11- Raporlama Süreci IV
Bu aşamada sırasıyla Bilanço, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz kaynaklar Değişim Tablosu düzenlenmesi gerekir.

Son Görev
Muhasebe döneminin sonunda yapılması gereken; bilanço hesaplarının kapatılarak, bir sonraki döneme geçişin sağlanmasıdır. Muhasebe devrine başlamadan önce muhasebedeki hesaplara fiş girişleri bitmiş olmalı ve entegre edilmemiş evrak kalmamalıdır. Eski yıl için öncelikle muhasebede girilmiş tüm fişler kontrol edilmeli, bu işlem için Muhasebe–Raporlar-Fiş özet raporu "hepsi" seçeneği ile dökülmeli ve raporun T kolonunda ? işaretli fiş olup olmadığı incelenmelidir. ? işaretli fiş var ise, neden olduğu araştırılıp düzeltilmelidir.

 

Son durum mizanı alınarak kontrol edilmeli eğer mizanda bir tutarsızlık izleniyor ise kuruluş programından (Kur9000, Mikrokur, Mikkur) muhasebe fişleri tablosu için GÜNCELLEME çalıştırılmalıdır.

 

Bu işlemler kontrol edildikten sonra kapanış işlemine geçilebilir. Kapanıştan bir adım önce kuruluş programından (Kur9000, Mikrokur veya Mikkur) muhasebe fişleri numaralanmalıdır.

Numaralama;
Muhasebe fişleri iki ayrı numara ile takip edilmektedir. Bunlardan birincisi “fiş no”, ikincisi ise “yevmiye no” dur. Fiş no, her yeni günde 1'den başlayarak otomatik olarak artmaktadır. Ertesi güne ait muhasebe fişleri girilirken bu numara yine 1'den başlayacaktır. Yevmiye numarası ise sene başında 1'den başlamakta ve sene sonuna kadar birer artarak devam etmektedir. Bu her iki numara da programınız tarafından otomatik olarak verilmektedir. Gün içinde bazı muhasebe fişlerinin iptal edilmesi veya yevmiye numarasının el ile girilmesinin gerektiği durumlarda, yevmiye numaraları normal sırasından şaşacaktır. Bu durumda ilgili numaraların yeniden sıralanması için bu programı kullanacaksınız.

Numaralama çalıştırılırken sistemde programı hiçbir kullanıcı çalıştırmamalıdır ve kullanıcılar sistemi terk etmiş olmalıdır.

Numaralamaya girdiğinizde;

Evet OnaylıyorumHayır Onaylamıyorum

şeklinde 2 buton ile karşılaşacaksınız. Numaralama işlemini başlatmak için “evet onaylıyorum” butonunu kliklemelisiniz.

 

Kapanış Fişi ve Açılış Fişlerinin Oluşturulması;

Numaralama işleminden sonra eski yıl kapanışı ve yeni yıl açılışı yapılabilir, resmi defterler dökülebilir. Öncelikle kapanış fişi oluşturulur. Bu işlem için muhasebe fişlerinde fiş tipi kapanış" olarak seçilir ve CTRL ve O tuşlarına birlikte basılarak, son mizandan kapanış fişi oluşturulur.

Kapanış fişi kayıt edildikten sonra program sistem içinde açılış fişi için bir dosya oluşturacaktır. Bu dosya 9000/Firma dizini içinde yıl klasörünün olduğu yerde yaratılır.

Bu dosya yeni yıl şirketine girilip, muhasebe fişi programının çalıştırılması ve fiş tipi olarak "açılış" seçilip, CTRL-F tuşlarına basılması ile okutulur.

CTRL+F tuşları ile okunan bu fiş kayıt edildiğinde, muhasebede açılış işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

 
Eklenme Tarihi : 23.06.2015   Okunma Sayısı : 4203
Anahtar Kelimeler : Mikro v9, Mikro v10, Mikro v11, Mikro Devir İşlemleriÖnceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım